Zavedení hrdelních trestů nejen pro pejskaře – ano či ne?

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Pan starosta našeho města Jindřich Vařeka popsal nedávno na Facebooku jeden ze svých pracovních dnů, který se převážně skládal z třídění pošty. Z jeho úvahy nad dopisy od čtenářů vyzdvihl takové tři nejzávažnější problémy: psí exkrementy, MHD, sníh, listí nebo neposekaná tráva. Dále se ve své úvaze věnoval, řekl bych že se až přímo patlal v oněch exkrementech a tuto úvahu pak zakončil cituji :

„Už to dál nebudu rozebírat, ale rád bych podotknul, že požadavkům na zavedení hrdelních trestů pro neukázněné pejskaře na území města rozumím a nejspíš je budu prosazovat i do volebního programu.“

I když doufejme, že to pan starosta myslel zřejmě s nadsázkou, zavedení hrdelních trestů by nebylo na škodu i při jiných nešvarech. Tak bychom mohli trestat i komunální politiky, co nám slibují, ale k plnění se moc nemají, nebo stavební firmy za nedodržení termínů, což se pod dohledem našeho vedení města také s úspěchem děje, či ty, kteří jsou zodpovědní, že se mnohdy nedodržuje jízdní řád MHD. A tak by šlo pokračovat dál a dál a dál. Ono stejně jako psí exkrementy si i tyto vyjmenované věci také každý z nás „odnáší“ a určitě mu jsou stejně nepříjemné jako zapáchající lejno.

Teď ale trochu vážně a zpět ke psím exkrementům. Podle mého názoru tento problém lze řešit jedině souborem dlouhodobých a krátkodobých opatření, preventivních nebo reagujících na nastalou situaci. Ať už hovoříme o vzdělávání k spoluzodpovědnosti k prostředí kolem nás už na školách, komunikaci s pískaři, umístění košů na exkrementy, které stále v našem městě výrazně chybí, nebo pravidelnějšímu a intenzivnějšímu úklidu ulic a chodníků. Bohužel mnoho s toho se v našem městě neděje.

Existují i originální smart řešení, třeba v Cambridge instalovali malou bioplynovou stanici, která z psích exkrementů napájí pouliční lampu. Cesta určitě nevede jen represí, natož zaváděním hrdelních trestů.

pejskař Petr z Příbrami,
který není pro zavedení hrdelních trestů pro pejskaře

 

 

Komentáře