Starosta Konvalinka: Havárie kanalizace odkryla další problémy k řešení. Výkopy v Hailově ulici se již začínají zasypávat

Práce v Hailově ulici.

PŘÍBRAM – Z důvodu opravy havarijního stavu kanalizačního potrubí byla v polovině srpna uzavřena Hailova ulice. V rámci prací byla zjištěna potřeba výměny dalších sítí.

Nejen kanalizační rozvody v Hailově ulici jsou historické, v průběhu prací byly zjištěny závady na dalších rozvodech, které je třeba měnit. „Původní oprava havárie kanalizačního rozvodu nakonec není tím největším problémem, který se pod povrchem v této frekventované ulici skrývá. Při realizaci výměny kanalizační sítě stavba narazila na další problémy, jako je například dešťová kanalizace, zborcená klenba původní kanalizační stoky, podzemní prostory, které nejsou uvedeny v plánech a kterými protéká splašková voda. Všechny tyto problémy jsou postupně odstraňovány. Pod vozovkou jsou samozřejmě také další rozvody, např. plynové potrubí. Po odkrytí vrchních vrstev bylo zjištěno, že plynové potrubí, které bylo nestandardně uloženo v hloubce 40 cm pod povrchem, je na konci své životnosti, a bylo tedy potřeba zajistit s ohledem na bezpečnost a funkčnost jeho výměnu. Z původní havárie kanalizace se tedy stala nakonec záležitost, která již několik týdnů komplikuje život našim občanům a na které souběžně pracuje několik dodavatelů,“ říká starosta Jan Konvalinka a dodává: „V současné době již probíhá postupný zásyp jednotlivých výkopů a v průběhu příštího týdne by mělo dojít k pokládce povrchu komunikace a zprůjezdnění ulice.“

V průběhu prací došlo mimo jiné také k částečné výměně vodovodního řadu či položení chrániček, které budou v budoucnu sloužit k převedení inženýrských sítí.

Vedení města dodává, že přestože je v oznámení zveřejněném na úřední desce města uvedený termín konce uzavírky až do konce října, neznamená to, že nemůže dojít k dokončení prací dříve a tím i k dřívějšímu otevření této ulice pro dopravu.

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře