V příbramském archivu si zítra můžete prohlédnout městské kroniky, dobové fotografie nebo spisy ke vzpouře vězňů v roce 1968

Státní okresní archiv Příbram.

PŘÍBRAM – V příbramském archivu se zítra koná Den otevřených dveří. Státní okresní archiv Příbram tradičně pořádá tuto akci při příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů. Pro veřejnost bude otevřený od 9 do 19 hodin. K vidění budou zajímavé materiály z historie města nebo přednáška týkající se těžby uranu.

„Letos jsme spojili své síly s PhDr. Františkem Bártíkem, kterému archiv poskytl materiály pro putovní výstavu Nad krajinou slz a radiace. Vernisáž této výstavy se bude konat zítra v půl desáté dopoledne,“ říká Kateřina Jobeková Habrová.

Dvakrát během dne můžete také navštívit přednášku Františka Bártíka o změnách krajiny v souvislosti s těžbou uranové rudy, o táborech pro nesvobodné pracovní síly, o výstavbě příbramského sídliště. Přednáška bude spojena s prezentací jeho nové knihy Nad krajinou slz a radiace. A to od 10 hodin dopoledne a pak od 17.30 hodin.

Po celý den v badatelně budou z fondů archivu vystaveny například originály příbramských městských kronik z let 1946–1968, dobové fotografie ze života města včetně výstavby Nového rybníka, vybrané soudní spisy – třeba ke vzpouře vězňů z 22. 8. 1968.

Komentáře