Likvidace uranových hald by mohla začít do tří let

Záměr těžit kámen z největšího odvalu na Příbramsku vyvolal bouřlivou diskuzi o budoucnosti všech hald.

PŘÍBRAM – Státní podnik DIAMO by chtěl začít do tří let s likvidací víc jak desítky odvalů, které v okolí Příbrami zůstaly po těžbě uranu. Jejich sanace by měla trvat až patnáct až dvacet let. Některé nové odhady ale mluví i o možnosti zkrácení na osm let. Podnik se kloní k poslední ze čtyř variant, které obcím předložil.

Tedy k té, kdy se odvaly postupně odvezou do lokality Bytíz a tam se bude materiál rozebírat a třídit. Přeprava by měla být zajištěná pomocí visutého pásového dopravníku na takzvaný superodval, kde se bude materiál dál zpracovávat pro stavební účely. Toto místo by mělo vzniknout v okolí šachty číslo 16 v areálu společnosti Ecoinvest. Uvolněné území po haldách dostanou obce k pro své další využití.

Veřejnost má ale zatím stále obavy především z nadměrného hluku a prašnosti. Tomu by měly zabránit ale ochranné valy, zakrytí nebo umístění do zářezu. Obavy panují také nad zvýšením radiace. Podle zástupců Diama se počítá s radiačním a akustickým monitoringem. „Obec si určí, kde bude měření. Obec bude mít v každém případě v každou denní dobu přístup k výsledkům měření,“ uvedl Leo Kallista z Diama na květnové veřejné debatě v Příbrami.

Starosta Milína Pavel Nekl upozorňuje ale na to, že zahájení odvozu jednotlivých odvalů mohou oddálit případné nutné změny územních plánů. Podle zástupců Diama by se tyto změny mohly řešit souběžně s přípravou projektu.

Komentáře