V příbramské nemocnici se konal seminář o paliativní péči

Foto: Nemocnice Příbram

PŘÍBRAM – Zhruba pět desítek posluchačů se v minulém týdnu zúčastnilo semináře na téma paliativní péče v nemocnici i domácím prostředí, který pořádala Oblastní nemocnice v Příbrami. Přednášející byla primářka mobilního hospice Cesta domů, MUDr. Irena Závadová.

„Drtivá část mé práce je komunikace s nemocným, s rodinou, ale také s kolegy, sociálními pracovníky, kaplanem, dobrovolníky a všemi z okolí pacienta. A to je pro paliativní péči typické – že to není jednooborová věc. Ten člověk, který umírá, často netrpí jen fyzickými příznaky, ale má i další problémy, které je třeba řešit,“ vysvětlila svůj pohled na paliativní péči Závadová.

Během své přednášky předala přítomným posluchačům řadu svých poznatků z praxe, které uvedla na reálných případech. 

„My jsme v nedávné době otevřeli nelékařskou ambulantní péči pro pacienty a pro jejich okolí a rodiny, které jsou dotčené touto problematikou. Ucházíme se o registraci na ambulantní péči lékařskou a letošní ambicí je pokusit se získat lůžkovou péči,“ uvedl záměry příbramské nemocnice její ředitel MUDr. Stanislav Holobrada.

Paliativní poradna je v ON Příbram otevřena již měsíc

Na začátku května tohoto roku byla slavnostně otevřena paliativní poradna v Oblastní nemocnici Příbram, která je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 13 do 15 hodin. Kontaktní telefon je 318 641 556, e-mail pak paliativni.centrum@onp.cz.

V rámci poradny paliativní péče je poskytována pomoc při tíživých situacích multioborovým týmem, do kterého patří lékař, klinický psycholog, fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovník, zdravotní sestra a v případě zájmu i duchovní péče.

Rady jsou poskytovány například ve správné manipulaci s pacientem, převazování a ošetřování kožních defektů, stomií a katetrů, sociální oblasti, v rámci příjmu potravy, fyzioterapie. Podporu pacientovi a rodině poskytuje i klinický psycholog. V Oblastní nemocnici Příbram zajišťuje paliativní péči i Domácí péče Andělka.

O paliativní péči

Posláním paliativního centra je zajištění péče o pacienty po ukončení léčby v nemocnici a pro nevyléčitelně nemocné v domácím i nemocničním prostředí. Paliativní centrum si klade za cíl zachovat u pacienta i jeho rodiny co nejvyšší kvalitu života, zmírnit fyzickou bolest a duševní strádání.  Centrum má za cíl pomáhat všem, kdo to potřebují – pacientům všech věkových kategorií v pokročilém, nevyléčitelném, progredujícím stadiu nemoci a jeho rodině. Péče zohledňuje veškeré potřeby, přání i hodnotové priority umírajícího pacienta, o kterého se stará tým proškolených odborníků. Jedinec není vytrháván z přirozených sociálních vazeb, ale naopak je mu umožněno, aby poslední období života prožil v důstojném prostředí ve společnosti rodiny a přátel.

Komentáře