Práce na dostavbě dálnice D4 jsou ze třetiny hotovy

Přípravy na stavbu dálnice D4 mezi Milínem a Chraštičkami.

PŘÍBRAMSKO – Před 18 měsíci začaly práce na dostavbě dálnice D4 z Prahy směrem na Písek. Za tuto dobu se podařilo dokončit 36% prací. Stavba vzniká jako první PPP projekt, tedy ve spolupráci státu a soukromého sektoru.

Dálnici staví konsorcium firem Via Salis, které také bude po dokončení dálnici provozovat. Po osmnácti měsících od oficiálního zahájení stavby jsou některé části projektu dokončeny zcela a některé z podstatné části. „Jsme rádi, že se daří postup prací na Via Salis držet tak, jak byl naplánován, protože dostavba D4 je důležitá pro budoucnost PPP projektů v ČR. Je tedy naším cílem, aby zůstal první PPP projekt i nadále pozitivní referencí,” uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert.

Jednou z největších akcí letošního roku je odtěžování velkého skalního masivu u Milína, aby tak byl vznikl dostatečný prostor pro budoucí dálnici. Při zhruba 70 odstřelech se v období 8 až 9 měsíců odtěží 43 000 kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4. Odstřely masivu probíhají s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Byla zvolena metoda „drill and blast”, která výrazně snižuje hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Maximum masivu bude odtěženo do března 2023, poté se bude úsek u Milína uzavírat kvůli budování hlavní trasy dálnice. Celková doba, po kterou je smlouvou připuštěn provoz přes Milín, je maximálně 200 dní.

S plánovanými uzavírkami v příštím roce úzce souvisí i budování objízdných tras, na něž byl nebo bude převeden provoz ze silnice I/4 tak, aby se uvolnila hlavní trasa a mohly na ní bezpečně probíhat stavební práce. „Na dostavbě dálnice D4 působí několik společností ze Skupiny VINCI Construction CS, jmenuji například EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮMSTAV i naše specializované provozovny, jako je PREFA PRO, OKT, VIALAB, nebo EUROVIA Asfalt, jež letos v prostoru křižovatky Lety vybudovala areál na výrobu materiálů pro stavbu. Denně na této stavbě v celé trase dle prováděných technologií působí stovky našich strojů, a především našich kolegů a kolegyň, díky kterým práce postupují dle stanovených harmonogramům,“ sdělil Martin Borovka, generální ředitel Skupiny VINCI Construction CS, jejíž součástí je dceřiná společnost DIVia stavební, která je zhotovitelem stavby pro Via Salis.

Pracuje se také na budování mostů, jejich pilotovém založení pomocí vrtacích souprav a následně se pokračuje i s výstavbou základů, pilířů a opěr. Při těchto stavbách již bylo použito bezmála 11 000 m3 betonu. Celkem vznikne na budovaném úseku D4 čtyřicet nových mostních konstrukcí. Některé mosty ve špatném technickém stavu musí být odstraněny. Stavaři již letos odstranili dva mosty v blízkosti Mirotic a na jejich místě vznikají nové.

U křižovatky Lety vznikl také provoz pro výrobu betonových a asfaltových směsí, u nějž se počítá s produkcí přibližně 70 000 m3 betonu a 500 000 tun asfaltových směsí. Tato lokalita byla z hlediska logistiky zvolena strategicky přibližně v polovině budovaného úseku tak, aby se minimalizovaly přepravní náklady a dopravou byly co nejméně zatěžovány obce na trase.

Práce na Via Salis se nezastaví ani mimo hlavní stavební sezónu, ale budou pokračovat pouze činnosti, u nichž je technologicky možné, aby probíhaly i v zimním počasí. Bude se pracovat například na přeložkách, na některých zemních úpravách nebo na uvedeném odtěžování skalního masivu u Milína. Zároveň se bude vše připravovat na zahájení plné stavební sezony na jaře příštího roku.

 

Komentáře