Už jen do zítřka se lze přihlásit do osadních výborů

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Tento pátek končí možnost přihlásit se o členství do příbramských osadních výborů. Na území města existuje celkem 13 osadních výborů. Výbory by měly zjednodušovat komunikaci města s občany jednotlivých osad a městských částí, kde jsou výbory zřízeny.

„Podmínky členství jsou dány zákonem. Zájemce musí mít trvalý pobyt v části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Nominace je možné podávat až do 13. ledna 2023,“ říká místostarosta Miroslav Peterka, který je pověřený jednáním s osadními výbory.

Vedení města se díky činnosti osadních výborů dostávají ucelené informace o potřebách jednotlivých osad od osob znajících místní problematiku. Ovšem ne vždy panuje shoda v rozsahu, účelu, správnosti či potřebnosti o vznesených požadavcích a potřebách mezi radnicí a daným osadním výborem…

V jednu dobu byla Příbram dokonce bez osadních výborů, a to když je v létě 2011 tehdejší zastupitelstvo zrušilo. K jejich obnově došlo na jaře 2012, kdy se ale do nich členové nejmenovali jako nyní, ale konaly se do nich volby. Od tohoto kroku se pak nakonec také upustilo a vše se vrátilo do starých kolejí.

Kdo má zájem o členství v osadním výboru a splňujete podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (má trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen), může kontaktovat Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí do 13.01.2023 na e-mailovou adresu: ivana.makosova@pribram.eu, případně na telefonním čísle: 318 402 237.

Komentáře