Tomáš Mosler: Po 751 dnech město konečně poskytlo trestní oznámení na Staler

Tomáš Mosler.

PŘÍBRAM – Bývalý předseda Osadního výboru Březového Hory a občan Příbrami Tomáš Mosler už delší dobu upozorňuje na nesrovnalosti v zakazkách mezi městem a firmou Staler. Mezi nejznámější kauzy patří například případ „sloupky“ v Pražské ulici, kde Tomáš Mosler upozornil na to, že firma městu udala nepravdivé reference. Nyní zřejmě právě tato kauza vyvrcholila, když konečně radnice Tomáši Moslerovi poskytla konečně trestní oznámení, které na firmu Staler podalo.

Kdo si počká, ten se dočká (přísloví)

Před více než 2 lety, v prosinci 2020, jsem požádal město Příbram o poskytnutí kopie trestního oznámení, které město podalo na firmu Staler v souvislosti s podezřeními, týkajícími se (ne)pravdivosti podkladů s referenčními zakázkami, které tato firma předkládala u různých městských zakázek. (O samotné zakázkové kauze jsem psal zde.)

Po různých peripetiích nakonec město na konci prosince 2022 kopii trestního oznámení poskytlo. Krajskému úřadu Středočeského kraje totiž došla trpělivost a po mém pátém (!) odvolání nařídil městu, aby informace poskytlo. Příslušný dokument samozřejmě publikuji.

Město Příbram v rámci řízení opakovaně uvádělo, že poskytnutím informací by mohl být ohrožen či zmařen účel trestního řízení, včetně práva na spravedlivý proces.

Proti tomu jsem namítal, že poskytnutím trestního oznámení v takovém rozsahu, v jakém již byly informace o pochybných zakázkách zveřejněny (na Bublifuku i jinde), nemůže k žádnému „novému“ ohrožení trestního řízení dojít. (Jak by mohlo takovým postupem dojít k ohrožení trestního řízení, to ostatně město nikdy neuvedlo.)

Trestní oznámení v poskytnuté podobě je zde.
Doprovodné rozhodnutí města Příbram (poskytnutí informace) pak tady.
A předcházející (poslední) rozhodnutí Středočeského kraje o podaném odvolání tady.

Jak je patrné, trestní oznámení obsahuje devět různých zakázek, z čehož osm je v poskytnutém dokumentu zveřejněno. Anonymizovaná pasáž podle všeho obsahuje zakázku, o které byl p. starosta informován, ale která nebyla zmíněna ve veřejném prostoru.

Z poskytnuté kopie trestního oznámení vyplývá, že příslušné zakázky odpovídají zjištěním, o kterých jsem v listopadu 2020 informoval p. starostu (a o kterých jsem průběžně informoval). I to byl jeden z účelů žádosti o trestní oznámení – zjistit, nakolik jsou moje poznatky a poznatky města totožné, a nakolik může v celé kauze figurovat i nějaká „neznámá“ zakázka.

Asi nejzvláštnější epizodou v průběhu celého řízení o poskytnutí informací bylo období z léta 2022, kdy město Příbram tvrdilo, že státní zastupitelství doporučilo informace neposkytnout, ačkoli toto tvrzení města se nezakládalo na pravdě. A kdy město opakovaně ignorovalo – bez jakéhokoli zdůvodnění – závěr krajského soudu i Policie ČR, že v dané věci lze uvažovat o poskytnutí informací o již publikovaných zakázkách.

V trestním oznámení se mj. uvádí: „[…] z výše popsaných důvodů je zřejmé, že v některých případech uvedená společnost zjevně v jí podané nabídce uváděla údaje, které se nezakládaly na pravdě [….].“

Je určitou ironií osudu, že i přes městem podané trestní oznámení začala firma Staler v posledním zhruba půl roce u městských zakázek opět figurovat (schodiště, autobusové zálivy u náměstí 17. listopadu, oprava chodníku v Lazci). K tomu doplňme, že zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje nedůvěryhodného dodavatele vyloučit. (Článek pokračuje pod tabulkou.)

Chronologie žádosti o informace

Co se týká doby, kterou poskytnutí informace trvalo: Počtem 751 dní (téměř 25 měsíců) byl o „krásných“ 51 dní překonán dosavadní rekordman, kdy jsem čekal 700 dní na poskytnutí informace o složení dřívější hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu (rovněž tato informace souvisela se zakázkami firmy Staler).

Pro srovnání, Empire State Building v New Yorku, v minulosti nejvyšší budova světa, byla na začátku 30. let 20. století postavena za necelých 16 měsíců.

Záležitost s (ne)poskytnutím trestního oznámení v létě 2022 komentoval i příbramský starosta, který k tématu vydal předvolební článek. O záležitosti jsem psal zde.

Tak šel čas s trestním oznámením města na firmu Staler:

 • 7. 12. 2020: Je podáno trestní oznámení
 • 8. 12. 2020: Žádám o poskytnutí trestního oznámení
 • 22. 12. 2020: Město Příbram vydává 1. zamítavé rozhodnutí
 • 5. 1. 2021: Podávám 1. odvolání proti rozhodnutí
 • 24. 2. 2021: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí (z jiných než odvolacích důvodů) a vrací věc k dalšímu řízení
 • 11. 3. 2021: Město Příbram vydává 2. zamítavé rozhodnutí
 • 26. 3. 2021: Podávám 2. odvolání proti rozhodnutí
 • 21. 4. 2021: Středočeský kraj potvrzuje 2. zamítavé rozhodnutí
 • 3. 5. 2021: Podávám podnět k přezkoumání rozhodnutí Středočeského kraje k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ je mj. příslušný k přezkumu rozhodnutí ve věci poskytování informací)
 • 20. 6. 2021: Podávám správní žalobu ke Krajskému soudu v Praze
 • 25. 4. 2022: ÚOOÚ částečně vyhovuje mému podnětu, ovšem ve věci neposkytnutí trestního oznámení nikoli
 • 25. 5. 2022: Město Příbram vydává 3. zamítavé rozhodnutí
 • 31. 5. 2022: Krajský soud v Praze vyhovuje mé žalobě a ruší původní rozhodnutí města Příbram ve věci neposkytnutí trestního oznámení
 • 8. 6. 2022: Podávám 3. odvolání proti rozhodnutí
 • 28. 6. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí a vrací věc k dalšímu řízení
 • 25. 7. 2022: Město Příbram vydává 4. zamítavé rozhodnutí
 • 8. 8. 2022: Podávám 4. odvolání proti rozhodnutí
 • 16. 9. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí a vrací věc k dalšímu řízení
 • 4. 10. 2022: Město Příbram vydává 5. zamítavé rozhodnutí
 • 11. 10. 2022: Podávám 5. odvolání proti rozhodnutí
 • 16. 9. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí, zastavuje řízení a nařizuje městu Příbram poskytnout trestní oznámení v rozsahu, překrývajícím se s publikovanými informacemi
 • 29. 12. 2022: Město Příbram poskytuje trestní oznámení v nařízeném rozsahu

Tomáš Mosler,

občan Příbrami

Komentáře