Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z lednového zastupitelstva.

Lednové zastupitelstvo opět přineslo vzrušení a horké hlavy, byť venku byla zima a sníh. Dalo se předpokládat, že hlavním bodem bude navrhovaný prodej chaty Granit na Šumavě. V RM nebyl jediný hlas proti prodeji, starosta prodej propagoval jako „ideální řešení“ i na stránkách města.

Mimo Granitu zmíním jen jeden bodu programu. RM navrhla zastupitelům, aby pověřili paní radní Veseckou sportovní agendou. V diskusi se nejdříve zeptal pan Král, jaké bude rozdělení pracovní náplně mezi paní Brožíkovou a paní Veseckou. Dále vystoupil pan Švenda. V úvodu sdělil, že si práce paní Vesecké váží a že návrh RM podpoří. Jen se pozastavil nad tím, proč to je na programu ZM, že to mohla rozhodnout RM ve své pravomoci (což je pravda). Po těchto zastupitelích promluvil pan Vařeka a své vystoupení uvedl slovy, že opozice „opět nezklamala“. RM podle něj předložila zastupitelům tak jasný materiál a oni se ptají… Jeho vystoupení bylo tradičně útočné, se snahou zesměšňovat. Myslím, že jediný, kdo „opět nezklamal“, byl právě pan Vařeka. Za sebe přeji paní Vesecké ať se jí v práci daří, a hlavně ať tento krok přinese výsledky.

A potom přišel Granit. V úvodním slovu starosta vyjmenoval důvody, proč by bylo nejlepší chatu prodat. Některé důvody byly rozumné (město není CK), jiné nikoliv (město prý potřebuje peníze na investice). Na závěr svého vystoupení řekl, že ačkoliv na jednání RM jednoznačně prosazoval prodej, podává nyní protinávrh. Jeho podstatou je chatu neprodat a pronajmout ji městské organizaci SZM. Ta se má pokusit chatu provozovat s lepším efektem, než to dělalo město.

S tímto návrhem jsem byl velmi spokojen. Je to určitě lepší varianta než dosavadní způsob provozování chaty v režii města. Nevím, kdo z radních tuto (dobrou) alternativu vymyslel. Je ale škoda, že RM neprobrala tak závažný krok předem na nějakém neformálním jednání se všemi zastupiteli. Je škoda, že byl takový krok navržen až po bouři na sociálních sítích, která se k tomu rozpoutala. Starosta nyní může stokrát říkat, že jím navržená alternativa není důsledkem této bouře a snahy opozičních zastupitelů prodeji zabránit. Prostě to tak vypadá.

Z koaličních zastupitelů diskutovali jen radní. Padaly rozumné i podivné argumenty pro původní návrh prodeje. Mj. padlo, že cena za pobyt na chatě musí být tak levná, protože by to jinak nebyla služba obyvatelstvu. Bylo konstatováno, že chatu na účet Příbramáků levně využívají i „nepříbramáci“ včetně cizinců. Bylo obhajováno, proč se má jako minimální cena stanovit cena ze starého posudku na 9 mil Kč. Bylo řečeno, že sice má nyní Příbram na účtech hodně peněz, ale čekají nás obrovské investice. Že chata nyní produkuje ztrátu mezi 100 – 200 tis. Kč ročně apod. Řada důvodů byla k zamyšlení a zcela jistě současný režim využití chaty není dobrý. Proto je vlastně dobře, že se problém otevřel. Musím ale podotknout, že režim využití chaty je opět v kompetenci RM, není to věc zastupitelů. V jejich kompetenci je jen prodej, skrze jehož návrh se vše dostalo až na ZM.

Diskuse byla bohatá a dobré bylo, že téměř všichni diskutující se nakonec klonili ke starostově návrhu. V jednom okamžiku ale opět vystoupil pan Vařeka. Provedl slovní a větný rozbor mého příspěvku na FB ze dne 6.1. k záměru Granit prodat. Do vystoupení vložil zápal a emoce, které by nesvedl leckterý profesionální herec. Snahou bylo ukázat moji ekonomickou nekompetenci a zlé úmysly. Vyhodnotil, že jsem publikoval desítky článků, které jsou projevem mého „darebáctví“. Došel k závěru, že z článku lze jasně vyvodit, že podsouvám (asi koaličním) zastupitelům zločinné úmysly. Mým nejhorším počinem ale bylo, že jsem našel určitou paralelu mezi neblahým prodejem 1. polikliniky a záměrem prodat Granit. Pečlivě připravenému vystoupení pana Vařeky jsem jen nevěřícně naslouchal. Chyběl mu alespoň kousek věcné racionální argumentace, byl to jen projev zloby.

O Granitu se diskutovalo téměř 3 hodiny. Nemohu zde rozepisovat moje argumenty proti prodeji, které mají čistě ekonomický základ. Stejně tak jsem zareagoval na negativní emoce pana Vařeky. Zmíním jediné: cena této nemovitosti prudce roste. I za situace, kdy je chata provozována špatně a se ztrátou, nárůst tržní ceny tuto ztrátu mnohonásobně překoná. Samozřejmě držím palce SZM, aby tu ztrátu překlopilo do alespoň malého zisku. Aby se také podařilo zkrotit covid a chata opět ožila. Hlavní cenou pro město je ale samotná držba nemovitosti – je to jako skvěle úročený termínovaný vklad.

Pan Vařeka mne sice intenzitou svého vystoupení překvapil, ale to je asi tak vše. Na vystoupení pana Vařeky ale zareagovali pánové Hauser a Rotter. Vyjádření obou pánů o tom, že jsem svým článkem zklamal já je, mne velice mrzí. Je to pro mne dosti nepochopitelné i proto, že jej, jak řekli, nečetli. Já rozhodně nejsem nijak zaměřený proti mým bývalým kolegům. Hodně mi ale vadí chyby v ekonomickém řízení města, v nedostatečném tlaku na investice, špatné plánování. Vadí mi agresivita pana Vařeky vůči některým opozičním zastupitelům, vadí mi netolerance k jiným názorům. Na závěr: jsem rád, že jsem malým dílkem přispěl k tomu, že Granit zůstal v majetku města. A mám svým způsobem i uznání pro pány Rottera a Holého, kteří dokázali zůstat u svého názoru na prodej Granitu a nebáli se jej projevit hlasováním. Je to určitě transparentnější než postoj právě pana Vařeky, který prohlásil Granit za ruinu, argumentoval výlučně pro jeho prodej, ale nakonec hlasoval opačně. 23 hlasy byl odhlasován pronájem chaty a byl zamítnut její prodej.

                                                                                                             Václav Dvořák

Komentáře