Senátor Petr Štěpánek má výhrady k novému zákonu o odpadech

Petr Štěpánek. Foto: archiv P. Štěpánka
Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.
 
PŘÍBRAMSKO/ČR – Nový senátor za Příbramsko Petr Štěpánek má vážné výhrady k návrhu nového zákona o odpadech, který se bude projednávat v Senátu.
 
Nejdůležitější změny, které přináší tento nový vládní návrh, jsou v oblasti definic a pojmů. Změny nastaly v pravidlech pro bezpečné nakládání s odpady, evidenci a ohlašování odpadů a zařízení, plánování nakládání s odpady a nakládání s vybranými odpady. Zejména se podle evropských předpisů upravuje v české legislativě dosud nedostatečně ošetřené nakládání s odpadními oleji, bateriemi, kaly z čističek, odpady z azbestu a také vraky aut. 
 

Návrh je propojen s novelou zákona o místních poplatcích. Zavádí se nový druh místního poplatku, poplatek za komunální odpad. Při něm nedochází k navýšení daňového břemene, neboť již podle právní úpravy, platné v současnosti, mohou obce zavádět tzv. poplatek za komunální odpad. Převedením poplatku za komunální odpad ze zákona o odpadech do zákona o místních poplatcích se pouze právně konkretizuje jeho podoba.

Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila a teď půjde na projednání do Senátu. Podle  Petra Štěpánka má ale předkládaný návrh zákona hned několik vážných problémů ze kterých uvádí:

Tím prvním je, že celá koncepce nakládání s odpady je dle jeho názoru špatná. Ministerstvo životního prostředí vystupuje z pozice drába – MY vám nařídíme, VY splníte, nebo přijde trest! To je úplně špatně. Očekával sem, že MŽP přijde s koncepcí, ve které stanoví, kde budeme odevzdávat vytříděný odpad konkrétnímu zpracovateli. Je nutné, aby zákon jasně zajistil, že ten, kdo uvádí zboží a obaly na trh, úplně zaplatí jejich likvidaci po jejich dožití.
 
V návrhu je povinné zajištění oddělení recyklovatelných složek komunálního odpadu v roce 2025 z 60 %, v roce 2030 z 65 % a v roce 2035 ze 70 %. To je podle Štěpánka populistický nesmysl. „Již dnes nejsme schopni udat kvalitně a draze vytříděné komodity. Prakticky neexistují odběratelé a zpracovatelé nápojových kartonů, obtížně se udává papír a plast je prostě katastrofa. Z plastů odevzdaných občany do žlutých nádob se ručně vytřídí použitelný plast a zhruba 50% ostatních plastů jde na skládku,“ k tomu uvedl senátor Petr Štěpánek.
 
Nově navrhovaná povinnost vedení provozního deníku u komunitní kompostárny je jen bič na obce, které pak budou šikanovány kontrolními úřady. „Není žádný důvod zatěžovat obce takovou administrativou. Jak to budou dělat, když občané vozí trávu a listí na sběrná místa, odkud se to odváží na kompostárnu? Za celých 12 let, co v Petrovicích provozujeme obecní kompostárnu, s tím neměl nikdo problém, vše funguje na výbornou. Jedná se o nesmyslné nucení k plnění státem vyžadovaných povinností,“ dále k návrhu zákona říká senátor Štěpánek.
 
„Proč a hlavně pro koho má existovat plán odpadového hospodářství obce? Kdo ho potřebuje? K čemu? Kdo a proč by ho četl? Je to jen další prostor pro ty, kteří se budou specializovat na tvorbu takových plánů za tučnou odměnu, protože obyčejný starosta z malé obce už to nedá. A pak nastoupí armáda kontrolorů ,v zákoně se počítá celkem s 15 kontrolními orgány, kteří budou zjišťovat, jak je nesmyslný a zbytečný Plán odpadového hospodářství obce plněn,“ rozčiluje se nad návrhem zákona senátor za Příbramsko a starosta Petrovic u Sedlčan.
 
V době pandemie koronaviru logicky výrazně narostlo množství online nákupů přes e-shopy. Ty zboží důkladně zabalí do mnoha druhů obalového materiálů, aby se při přepravě nepoškodilo. Kartony znehodnotí kilometry lepicí pásky, obsah vyplní nerecyklovatelnou bublinkovou fólií a vloží tam výrobek, který je od výrobce zataven plastem na papír. Často bývá podíl váhy obalu větší, než je váha samotného výrobku. „Obce nestačí vyvážet kontejnery s plasty a papírem, jejichž obsah je z pohledu recyklace velmi diskutabilní. Paradoxně za odvoz plastů a vytříděné nápojové kartony platíme podstatně více než za odvoz a skládkování směsného komunálního odpadu,“ dodává Štěpánek.
 
 
Na závěr Petr Štěpánek uvádí,  že dnes je velkým odběratelem plastů vytříděných v Evropě Čína. Nikdo neměl dost odvahy na to, aby vysledoval cestu těchto plastů do místa konečného zpracování. Kolik % z těchto draze a složitě vytříděných plastů se spálí nebo skončí v moři? Nad tím raději zavřeme oči a budeme zvyšovat podíl vytříděných odpadů, které stejně nikdo nezpracuje. Lépe nevědět a tvářit se ekologicky.
 
Podle něj je z toho jediná cesta. „Razantní snížení produkce odpadů. Návrat vratných lahví od limonád, mléka, vína. Návrat papírových sáčků bez přitaveného plastu, balení uzenin do obyčejného papíru bez plastového nástřiku. To není krok zpět do 70. let minulého století. To je cesta z pekla,“ dodává závěrem senátor Petr Štěpánek.
 
 

Komentáře