Lenka Kozlová: Jde nám o posílení odbornosti a omezení politického vlivu

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PRAHA/PŘÍBRAM – Piráti předložili návrh novely zákona o některých druzích podpory kultury, který blíže definuje kulturní příspěvkové organizace, zakotvuje proces výběru jejich vedoucího a stanovuje jeho funkční období.

V současné době totiž není postavení vedoucího příslušné příspěvkové organizace nijak právně ošetřeno a jeho jmenování a odvolání z funkce závisí pouze na vůli zřizovatele. Většina evropských zemí přitom těmito pravidly disponuje. Výběrová řízení bývají na úrovni obecných zákonů standardem. Existují konkrétní události, kdy došlo k náhlému a hromadnému odvolávání dlouholetých ředitelů kulturních institucí. Například v Ústeckém kraji bylo v roce 2017 odvoláno hromadně pět ředitelů kulturních příspěvkových organizací. Do souvislosti můžeme dát i nedávná odvolání ředitelů Jiřího Fajta a Michala Soukupa nebo dlouholeté ředitelky děčínského zámku Ivety Krupičkové.

V našem právním systému existují příspěvkové organizace dvojího druhu – státní a územních samospráv. O obsazení pozice ředitele kulturní příspěvkové organizace tak rozhoduje pouze ministr, rada kraje, či rada obce. Dílčí pravidla mohou existovat v konkrétních zřizovatelských listinách, což ale není pravidlem a záleží to pouze na vůli současné politické reprezentace. Ta se tak kdykoliv může rozhodnout odvolat vedoucího příspěvkové organizace spadajícího do její kompetence. Takové jednání je nesystémové. Důležité je nastavit ve vedení instituce stálost, která umožňuje její dlouhodobý rozvoj s jasně nastavenou koncepcí řízení. Díky novele dojde k posílení odborného prvku a tím pádem k omezení politického vlivu

Vláda však odmítla návrh Pirátů zavádějící stabilnější postavení vedoucích kulturních příspěvkových organizací, který měl zavést pořádání výběrových řízení a šestileté funkční období jejich ředitelů.

Kulturní instituce by se podle pirátského návrhu nestaly jedinými příspěvkovými organizacemi, které mají pravidla pro výběr a odvolávání svých ředitelů. Podobnými pravidly disponují na všech úrovních například školská zařízení, u kterých se tato pravidla osvědčila a jsou potřebou stálosti ve vedení podobná, jako je tomu u příspěvkových organizací v kultuře.

Samotný návrh ponechává zřizovatelům dostatečný prostor, a zvláště je neomezuje, jelikož jim přiznává možnost po uplynutí šestiletého období výběrové řízení nevyhlásit a ponechat ve funkci stávajícího ředitele. Stejně tak návrh řeší i možnosti, kdy může být ředitel odvolán. To zřizovatelům v případě nutnosti umožňuje dostatečný prostor pro vyřešení daného problému. Pokud však není konkrétní důvod k rychlé změně ve vedení, tak se takový skutek dá považovat za neodůvodněný projev politické zvůle.

Lenka Kozlová, poslankyně PS Parlamentu ČR

Komentáře