ŘSD chystá demolici mostu v Oborách. Byl v havarijním stavu

Foto: ŘSD

OBORY – Ředitelství silnic a dálnic v minulém týdnu zahájilo celkovou opravu mostu přes Jindrovský potok v Oborách. Most byl už delší dobu v nevyhovujícím stavu.

Jeho nosná konstrukce tvořená prostě podepřenou železobetonovou deskou byla hodnocena z hlediska stavebně technického stavu stupněm VI – velmi špatný stav. O něco lépe je na tom spodní stavba z lomového kamene, která je hodnocena stupněm V – špatný stav. „S ohledem na stav konstrukce mostu není ekonomické z hlediska celoživotních nákladů stavby přistupovat k opravě a bylo rozhodnuto o demolic mostu a výstavbě nového,“ konstatoval Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Nový most je navržený jako plošně založený jednopolový, polorámový most z monolitického železobetonu stejně jako jeho křídla a římsy, které budou osazeny ocelovými zábradelními svodidly splňujícími již aktuální normy. „Součástí opravy je také nové vozovkové souvrství, oprava obrusné vrstvy navazující komunikace a dopravního značení,“ doplnil Buček. 

Stavební práce se provádí za provozu a po celou dobu bude v daném místě siilniční provoz řízený kyvadlově pomocí světelné signalizace. „V současné době se pracuje na asi 111 metrů dlouhé provizorní komunikaci jejíž součástí bude také provizorní most. Po dokončení a kolaudaci, kterou předpokládáme v polovině příštího týdne, bude provoz převedený na tuto provizorní komunikaci jižně od stávajícího mostu, aby mohla být zahájena jeho demolice a následné práce na pilotovém založení nového mostu. Ten plánujeme uvést do provozu ještě v polovině prosince tohoto roku,“ nastínil průběh prací Martin Buček.

Zakázku bude realizovat společnost Strabag a.s., která z pěti uchazečů nabídla nejvýhodnější ekonomickou nabídku a nový most tak postaví za 15,3 milionů Kč bez DPH, což je o 2,7 milionů korun bez DPH méně o proti předpokladu.

Komentáře