Tomáš Cipra: Proti covidu už s ničím novým přijít nemůžeme, všemi krizovými situacemi jsme si už prošli

Ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Tomáš Cipra.

PŘÍBRAM – S blížícím se příchodem podzimu se stále čím dál častěji mluví o možné další vlně nemoci covid-19. Hovoří se především o to, zda opět dojde k nějakém lockdownu a v jakém rozsahu, případně jak jsou na případnou další vlnu připravené školy, firmy, nemocnice nebo sociální služby.

Právě lidé v domovech důchodců a dalších sociálních službách patří mezi ohrožené skupiny a tak jsme se zeptali ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Tomáše Cipry, jak vidí situaci on.

Jak je Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram připraveno na případnou další vlnu koronaviru?

Osobně si myslím, že víc už ani nemůžeme vymyslet, protože prakticky všechna střediska prošla krizovým řízením, takže ty plány tam už byly nastavené. Pokud by tedy nastala ta situace, což pevně doufám, že nenastane, tak by se pouze tyto plány pouze překlopily. Co se týká ochranných prostředků, tak máme zlatou rezervu. Co se týká nějakých nových opatření, tak si myslím, že už s ničím novým přijít nemůžeme, protože všemi těmi krizovými situacemi jsme už v minulosti prošli.

Jaké je situace s očkováním personálu? Máte naočkovaný všechen personál, nebo někteří odmítli?

Samozřejmě někteří lidé očkování odmítli, to je čistě na jejich rozhodnutí a my je do toho v žádném případě ani nechceme nutit. Troufnu si říci, že proočkovanost našeho personálu se pohybuje okolo 60 až 70 procent plus mínus. U klientely, například v domově seniorů, se také pohybuje okolo 70 až 80 procent.

Mezi klienty byl zájem o očkování?

Byl. V domově seniorů i v případě klientů v domech s pečovatelskou službou se pohyboval okolo těch 80 procent.

V době lockdownu se sloužilo na směny, zaměstnanci v domovech i nocovaly a zcela určitě si sáhli téměř na dno. V souvislosti s tím jste zaznamenali nějaký odliv personálu?

Ne, to se nám nestalo. Nevím o tom, že by někdo ze zaměstnanců řekl, že toho už má kvůli covidu dost a odešel by. Naopak si myslím, že je to víc semklo, protože viděli, jak důležitou práci mají a je potřeba říci, že práci v té době zvládli skvěle a patří jim za to velký dík.

Staráte se i o lidi bez domova, jak jste u nich připraveni případně zabránit šíření koronaviru?

Karanténní opatření na nizkoprahovém denním centru a noclehárně na Rynečku byly za tu dobu celkem dvakrát, kdy jsme měli nakažené osoby bez přístřeší. Samozřejmě pokud taková situace nastane, tak se musí velmi intenzivně řešit s krajskou hygienickou stanicí, ostatně jako všechny případy, nicméně v těchto případech je to specifické v tom, že prostě nemůžete zavřít doma. Pro tyto případy také máme krizový plán a v souvislosti s tím bych chtěl velmi poděkovat Janu Slabovi, řediteli Sportovních zařízení města Příbram, který nám v té první vlně neskutečně pomohl. V současné době na vlastní náklady testujeme osoby bez přístřeší, které nemají zájem o očkování, ovšem nutno podotknout, že u osob bez přístřeší je obecně o očkování zájem minimální. Tady bych chtěl poděkovat nemocnici a panu doktorovi Šedivému, který nám v této oblasti hodně pomáhal.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře