V Březnici se konala konference žákovských parlamentů

BŘEZNICE – Žákovské parlamenty jsou organizovanou formou participace žáků, kteří prostřednictvím svých zástupců, členů parlamentu, vyjadřují své názory, vyjednávají s vedením školy a realizují své nápady.

Členové parlamentu jsou z řad žáků každé třídy voleni v řádných volbách. Na svou práci však nejsou sami. Školní parlament je podporován činností všech žáků školy. K dispozici je žákům koordinátor parlamentu.

Ve středu 26. února se do březnického kulturního domu sjeli zástupci žákovských parlamentů z šesti základních škol našeho regionu. Pořádající školou byla ZŠ Březnice, jako hosté byli parlamenťáci ze ZŠ TGM Blatná, ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, ZŠ Hvožďany, ZŠ Milín a ZŠ Mirovice.

V první části konference se jednotlivé parlamenty představily a prezentovaly své projekty a akce. V druhé části se parlamenťáci rozdělili do čtyř skupinek a společně diskutovali o jednotlivých fázích realizace projektů. Jejich diskuzi a vzájemné sdílení koordinovala lektorka Veronika Pevná z CEDU (Centrum demokratického učení) a bývalé parlamenťačky Bára a Denisa. 

Ani koordinátoři žákovských parlamentů nezaháleli a s lektorkou Lídou Růžičkovou ze ZŠ TGM Blatná diskutovali o možnostech další spolupráce a podpoře žákovských parlamentů.

Konference proběhla díky finanční podpoře MAS Podbrdsko a vstřícnosti Kulturního odboru MěÚ Březnice.

 

Marie Hrubá,

koordinátorka školního parlamentu při ZŠ Březnice

 

Komentáře