Údržba silnic byla pro ŘSD letos v zimě náročnější

Foto: ŘSD

STŘEDNÍ ČECHY – Letošní zima se od těch několika posledních lišila silnými mrazy, střídáním chladnějších dnů se sněžením s oblevou v teplejších dnech a také vyšším úhrnem srážek. To pro Ředitelství silnic a dálnic znamenalo i vyšší finanční náklady.

„Pokud se na letošní zimní údržbu za první tři měsíce, tedy od 1.11.2020 do 31.1.2021, podíváme pohledem výkonů a nákladů a ty srovnáme se stejným obdobím v rámci předchozí zimní údržby, zjistíme, že letošní zima v tomto období byla i z tohoto pohledu naprosto odlišná. Na lidi a techniku totiž kladla jednou tak vyšší požadavky a to ve srovnání není zahrnutý leošní únor, který byl z hlediska výkonů údržby nejnáročnější,“ říká Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD s tím, že náročnost údržby se samozřejmě odpovídajícím způsobem promítla také do vynaložených nákladů.

Níže uvedená tabulka přináší přehledné srovnání jednotlivých parametrů výkonu zimní údržby a nákladů za identická období, která se týkají silnic I. tříd a dálnic II. kategorie (bývalé rychlostní silnice) v kraji a nezahrnují údržbu zbývajících dálnic I. kategorie spravované jednotlivými středisky SSÚD ŘSD.

 

Období
1.11.- 31.1.
Údržbové kilometry Kontrolní kilometry Sůl (t) Solanka (l) Inertní materiál (t) Náklady (Kč bez DPH)
2019-2020 34116 6231 1897 684786 0 34 864377
2020-2021 98560 17312 6578 2 294802 0 46 528270
Násobek meziročního nárůstu  2,89  2,77 3,47  3,35  0  1,33

 

Zajímavým údajem, který svým způsobem svědčí o rozdílu v úhrnu sněhových srážek, je také množství kilometrů najetých v rámci pluhování. Zatímco v zimě 2019-2020 to bylo 1046 kilometrů, v probíhajícím zimním období to již bylo 18950 kilometrů, tedy 18 krát více!
„Například při odstraňování sněhu pomocí otočné předsazené radlice, která se používá k odstraňování čerstvě napadaného sněhu do 30 cm nebo sněhové břečky do 15 cm, byl nárůst téměř 68násobný,“ dodal Martin Buček. V předchozím zimním období byla při pluhování využita v rámci 23 kilometrů, letos to bylo v rámci 1564 kilometrů.

Komentáře