Skončila vám platnost občanského nebo řidičského průkazu? V nouzovém stavu to nevadí

PŘÍBRAM – Skončila vám platnost občanského nebo řidičského průkazu? V nouzovém stavu to nevadí.

V době nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky je možné se dočasně prokazovat i občanskými průkazy či cestovními pasy, kterým skončila doba platnosti po 1. březnu 2020.

Obdobné opatření platí také u řidičských průkazů. Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla.

Podrobné informace najdete na:

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx

 

Komentáře