Předsedové osadních výborů jednali na příbramské radnici

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – V polovině týdne se uskutečnilo na příbramské radnici setkání s předsedy osadních výborů na téma projektu „Jihovýchodní obchvat Příbrami“. Společně se starostou města Jindřichem Vařekou a příslušnými odbory městského úřadu probírali možnosti stavebně technických opatření souvisejícími se stavbou obchvatu.

Na základě jednání bylo dohodnuto, že město zváží možnost zpracování oponentního posudku, jehož úkolem by mělo být potvrzení či vyvrácení vhodnosti přidání dalšího kruhového objezdu sloužícího především k napojení na obec Žežice a dále také posouzení kvality zpracování hlukové studie. „V nejbližších dnech vznikne pracovní skupina, která o těchto záležitostech rozhodne,“ konstatovala tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Komentáře