Město upřednostňuje placení poplatku za komunální odpad a psy bezhotovostně

Příbramská radnice.

PŘÍBRAM – Vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 žádá městský úřad veřejnost, aby při hrazení ročních poplatků za svoz odpadu či vlastnictví psa upřednostnila bezhotovostní platební styk před platbou v hotovosti v pokladně.

Místní poplatek za psy je ve stejné výši jako v loňském roce, poplatek za odpady je pro rok 2021 stanoven na částku 600 Kč za osobu. V době platnosti vládních opatření je pokladna otevřena pouze v omezených úředních hodinách, tedy v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. „Rovněž upozorňujeme občany, že není nutné s úhradou poplatku vyčkávat až na doručení složenky s předepsanou platbou. Složenky tiskneme a doručujeme v druhé polovině března, a to pouze občanům, kteří již dříve poplatky neuhradili. Včasnou úhradou poplatků přispějete ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek,“ říká tisková mluvčí města Eva Švehlová. 

Místní poplatky je nutné uhradit do 31. března. Jedná se o poplatek za komunální odpad a za psy. Lidé je mohou hradit několika způsoby:

1. bezhotovostní platbou na účet města

– poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800

– poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 a 318 402 263 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu 2. prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu )

3. v hotovosti v pokladně MěÚ Příbram

4. složenkou na účet města

 

Komentáře