Kraj dá letos dobrovolným hasičům a složkám IZS 81 milionů korun

STŘEDNÍ ČECHY – Na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS chce Středočeský kraj v letošním roce uvolnit rekordních 81 milionů korun. Návrh Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS projednali radní koncem minulého roku a doporučili ho ke schválení zastupitelstvu.

„Role dobrovolných hasičů v rámci připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí je naprosto nezastupitelná, a proto je důležité, aby pro svou práci měli co nejlepší podmínky. Proto podporujeme pořízení nové techniky, vybavení věcnými prostředky, stavbu nových zbrojnic, případně rekonstrukci těch stávajících. Částku určenou na podporu dobrovolných hasičů chceme pro rok 2024 opět navýšit a to o 6 milionů korun ve srovnání s rokem 2023. Ještě v roce 2020 bylo ve Fondu podpory dobrovolných hasičů 43 milionů korun. Nyní se blížíme k téměř dvojnásobku,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

K největšímu nárůstu objemu finančních prostředků určených pro dobrovolné hasiče a složky IZS došlo právě v uplynulém roce, kdy kraj navýšil částku o 33 milionů korun ve srovnání s rokem 2022. Více než tři stovky žadatelů z řad obcí a spolků působících na poli požární ochrany si tak letos rozdělilo celkem 75 milionů korun. „Už mnohokrát jsme se přesvědčili o tom, že jsou to právě dobrovolní hasiči, na které se můžeme spolehnout v jakékoli době a při jakékoli události. Za jejich nasazení a obětavost jim patří velké poděkování a naše podpora. Obnova jejich techniky je nutná,“ dodala hejtmanka.

Kofinancování účelových investičních akcí/projektů z rozpočtu Středočeského kraje vázáných na program zabezpečovaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v těchto oblastech podpory:

  1. a) Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody,
  2. b) Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení,
  3. c) Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
  4. Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva;
  5. Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí, v těchto oblastech podpory:
  6. a) Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva,
  7. b) Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany

 

Komentáře