Žáci SZŠ a VOŠZ Příbram při návštěvě Lotyšska porovnávali programy prevence kriminality mládeže

Studenti si vyzkoušeli mimo jiné i nácvik sebeobrany.

PŘÍBRAM – V rámci projektu Erasmus+ se v únoru vydala skupina příbramských studentů do Lotyšska. Ve dnech 13. – 22. února žáci střední zdravotnické školy navštívili partnerskou školu v lotyšské Liepaji. Tématem výjezdu byla tentokrát Prevence kriminality mládeže. Tato akce navazovala volně na pobyt lotyšských studentů v Příbrami v listopadu loňského roku.

Celé akce se zúčastnilo 18 žáků ze všech oborů a ročníků střední školy (Masér sportovní a rekondiční, Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum), kteří byli vybráni na základě svých jazykových kompetencí, zájmu o projekt i celkové aktivity. Projektovým jazykem je angličtina. Žáky měli na starosti učitelé Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Příbram – Mgr. Hana Blažková, Mgr. Stanislav Pokorný a Mgr. Jan Chvál.

Program výjezdu měli na starosti lotyšští partneři. Během něj příbramští studenti navštívili města Liepaja a Rigu. Žáci byli v rámci programu seznámeni kupříkladu s lotyšským probačním a sociálním systémem, navštívili městskou policii, vyzkoušeli si sebeobranu, bojová umění i různé další sportovní aktivity. Ve škole pracovali ve smíšených mezinárodních skupinách a společně vytvářeli tříjazyčný slovník (česko-lotyšsko-anglický), či porovnávali sociální a právní systémy ČR a Lotyšska.

Tato zahraniční mobilita opět utužila přátelství mezi Lotyši a Čechy, prohloubila znalosti o prevenci kriminality mládeže v obou zemích a dále rozvíjela jazykové dovednosti zapojených žáků a pedagogů. Další výjezd do Lotyšska se uskuteční letos v listopadu.

Komentáře