Dobříš začala řešit otázku, kde vezme vodu za 20 let

DOBŘÍŠ  – Vedení města se začalo zabývat otázkou zásobování vodou Dobříšska a Novoknínska v blízké budoucnosti. Ředitel společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s  (VRV) Jan Cihlář se svými kolegy představili svá zjištění a návrh dalších kroků, které se týkají celého regionu.

Podle analýzy vydatnosti zdrojů vody hrozí reálné riziko, že v horizontu následujících 5 až 10 let se bude Dobříš i okolí potýkat s nedostatkem vody. V předchozích suchých letech již řada obcí v okolí měla se zásobováním vodou vážné problémy, někde museli pitnou vodu dovážet i cisternami. To sice zatím nebyl případ Dobříše, ale nedostatek vody v budoucnu hrozí i zde. Studie zohledňuje nejen očekávanou vydatnost současných zdrojů do budoucna, ale také možný přírůstek obyvatel. Ze studie vyplývá, že v dlouhodobém horizontu následujících 10-20 let bude nutné přijmout řadu opatření.

Účastníci jednání diskutovali o možnostech úspor vody, omezení úniků, úpravy ceny vody, hledání nových vrtů a dalších možných opatřeních. S velkou pravděpodobností se Dobříš neobejde bez napojení na nový vydatný zdroj vody. A tím je podle odborníků z VRV je buď varianta napojení na příbramskou vodovodní soustavu anebo vybudování vlastního přivaděče z Vltavy. Obě varianty počítají s tím, že by se propojily vodovody obcí v celém regionu. Odhadovaná investice je přes 780 milionů Kč a doba realizace 8 až 10 let. 

Ředitel Cihlář potvrdil, že propojování vodovodních soustav je i deklarovaný strategický záměr Vlády ČR, která umožňuje tyto projekty financovat z dotací až do výše 70 %. Nejbližšími dalšími kroky je představení tohoto záměru na setkání starostů Dobříšska a Novoknínska a také rozhodnutí, který právní subjekt by měl dále vystupovat v roli investora.

Podobnou situaci už několik let řeší také některé obce na Sedlčansku. Samotné Sedlčany před nedávnem vybudovaly nový přivaděč pitné vody a nyní mají vody dostatek. Na něj se ale chtějí připojit i některé další obce v regionu. S nedostatkem vody bojují také Petrovice. Tam se problém neodstatku vody týká také Hrazan, Chyšek, Nechvalic, Petrovic, Počepic, Přeborova a Vysokého Chlumce. Pro tuto část regionu se nabízí otázka propojení dvou vodárenských soustav – z Římova a ze Želivky mezi městy Milevskem a Sedlčany. Přivaděč z Římova, který nyní končí v Milevsku, má dostatečnou kapacitu pro zásobení dotčeného regionu.

Komentáře