Do opravy ubytovny investuje Dobříš téměř 27 milionů korun

Ubytovna na větrníku v Dobříši. Foto: MěÚ Dobříš

DOBŘÍŠ – Dobříšská ubytovna na Větrníku se nachází už dlouhá léta ve špatném technickém stavu. Letos ale třípodlažní budovu čeká celková rekonstrukce za téměř 27 milionů korun včetně DHP. Opravu provede firmy VISTORIA CZ, a. s..

Město využívalo ubytovnu především pro občany v tíživé sociální situaci. Konstrukce budovy, její vnitřní prostory, rozvody, ale i okna a fasáda už jsou v tak havarijním stavu, že její oprava byla nevyhnutelná. Radnici se podařilo na kompletní rekonstrukci získat dotaci od Státního fondu podpory investic, která pokryje 60 % nákladů. „O tom, že se město pokusí získat dotaci na rekonstrukci této ubytovny rozhodlo naše zastupitelstvo už v listopadu 2019. Jsme rádi, že jsme v rámci této dotační výzvy byli úspěšní, protože financování takových projektů výhradně z vlastních prostředků není v dnešní složité době jednoduché,“ říká místostarosta Tomáš Vokurka a upřesňuje, jak bude budova ubytovny vypadat po její rekonstrukci: „Stavebními úpravami objektu vznikne celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny tzv. dostupných bytů. V rámci realizace vznikne také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby.“

Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 26 881 626 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč včetně DPH bude pokryto získanou dotací a zbytek uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

„Naše firma bude nyní v první řadě řešit zajištění stavby, její oplocení, vjezdové brány, zajištění kanceláře stavbyvedoucího a šaten pro naše dělníky. Během tohoto a příštího týdne se budeme seznamovat se stavbou, provedeme nezbytné kontroly a následně začneme. Na stavbě bude pracovat okolo 10-20 dělníků denně a v plánu máme začít s bouracími pracemi uvnitř budovy,“ uvedl při předání stavby manažer projektu Milan Šmíd ze společnosti VISTORIA.

Opravy ubytovny by měla být hotová do února 2022.

Komentáře