Co chystá na letošní sezónu Hornické muzeum Příbram

Změn se dočkal vstup do areálu Ševčinského dolu. Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM – Hornické muzeum Příbram připravilo na hlavní turistickou sezónu řadu novinek a zajímavostí, kterými chce oslovit návštěvníky po vynucené koronavirové pauze. Podařilo se adjustovat celkem 46 tematických výstav, z toho dvě zahraniční, instalované v jednotlivých areálech a pobočkách Hornického muzea Příbram. Jednu svoji výstavu o historii příbramského hornictví nabídne muzeum rovněž v zahraničí, v SRN.

Například v hornickém domku v Příbrami na Březových Horách si nenechte ujít prohlídku expozice na téma „Když si havíř nosil práci domů“ o lidové tvořivosti horníků při zhotovování modelů dolů, tzv. štufnverků. V mineralogickém oddělení je možné obdivovat mimo jiné největší vzorek stříbra vystavený v českých muzeích a také nové mineralogicko-geologické přírůstky ze sbírky.

„V šachetní budově Ševčinského dolu vznikla přes zimu nová verze expozice o svislé důlní dopravě, s inovovanou grafikou a také upravenými českými a anglickými jazykovými mutacemi. Na dole Anna jsou přichystány „Interaktivní prohlídky Prokopské štoly pro děti“ a jízdy hornickým vláčkem, který prošel před sezónou generální opravou,“ prozrazuje ředitel muzea Josef Velfl.

Důlní vláček na dole Anna.

V Památníku Vojna bude možné shlédnout kromě stálých expozic o politických vězních a uranovém hornictví i množství výstav, například na téma „Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice r. 1945“ a „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“; ty jsou k vidění rovněž online.

Památník Vojna.

Další z poboček Hornického muzea Příbram, Skanzen Vysoký Chlumec, představí dva v loňském roce dokončené transferované objekty, obytné a hospodářské stavení, v celkovém počtu 19 staveb, mezi kterými nechybí ani funkční vodní mlýn, vodní pila, kovárna, kaplička, obytné usedlosti, hospodářské objekty atd. „Lahůdkou bude dozajista „Den řemesel“ 17. července s ukázkou několika desítek tradičních řemesel a rukodělných činností, z nichž některé si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet,“ láká na tradiční akci Josef Velfl. O dvacetileté výstavbě Skanzenu Vysoký Chlumec pohovoří výstava umístěná v Městském muzeu v Sedlčanech.

Novinky na návštěvníky čekají také v Muzeu zlata Nový Knín, s nově instalovanou expozicí o zlatokopech a se vzorky zlata, nebo v Muzeu Křižovnický špýchar v Prostřední Lhotě.

Hlavním magnetem mezi doprovodnými akcemi v Příbrami bude 4. července konání 32. ročníku hornické Prokopské pouti při příležitosti 710. výročí nejstarší písemné zmínky o hornictví a hutnictví na Příbramsku.  „Součástí akce bude průvod krojovaných horníků, polní mše, vystoupení členů šermířského sdružení ADOREA a Divadélka Tomáše Bílka s představením přibližujícím tuto historickou událost z roku 1311,“ prozrazuje ředitel muzea.

Šermířské vystoupení na Prokopské pouti.

Pro další zkvalitnění nabídky v rámci cestovního ruchu se muzeum zapojilo do různých projektů ve spolupráci s městem Příbram a Středočeským krajem, jako například „Středočeské kulturní léto“, „Do Příbrami za barokem, hornickou historií a kulturou“, „Aktivní dovolená na Příbramsku“, „Příbramská zážitkovka“, „Instagramová stezka“, „Poznejte Příbram“, „Nalaďte se na střední Čechy“, „Fárací knížka“, „Návštěvnická knížka Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko“ a další.

Komentáře