Tři století svatohorských milostí oslaví v Příbrami již tento víkend

Foto: Jan Traxler

PŘÍBRAM – Letos se koná už 292. slavnost Korunovace Panny Marie Svatohorské. Ta patří k nejvýznamnějším a nejstarším mariánským slavnostem u nás a jako taková má nejen duchovní, ale i kulturní a historický význam. V letošním roce tato slavnost připadá na víkend 8. a 9. června.

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé ocitli v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

Korunovace na Svaté Hoře. Foto: Jan Traxler

Slavnost Korunovace letos připadá na neděli 9. června, ale program je připravený už na sobotní odpoledne. Mezi 14.00 a 17.00 budou připravené vyhlídkové jízdy koňským spřežením. Od 15.30 si bude možné prohlédnout Svatou Horu při komentované prohlídce a od 16.45 ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace. Na přednášku naváže v 18.00 koncert v ambitech Svaté Hory. Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma. V 19.00 bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře. Program sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři.

Nedělní program začne v 7.30 mší svatou v bazilice. V 9.00 bude celebrovat slavnostní mši svatou redemptorista David Horáček. Poté následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou. Program zakončí v 16.15 české mariánské nešpory. Nedělní program bude rozšířen o loutkovou pohádku O námořníku Čepičkovi od 11.00 a vyhlídkové jízdy koňským spřežením od 11.00 do 14.00.

Komentáře