Aleš Haluska: Špatně zaparkovaná auta komplikují práci rožmitálských hasičů

Foto: Aleš Haluska

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Před nedávnem byli hasiči Rožmitál pod Třemšínem, výjezdová jednotka JPO 2, vysláni operačním důstojníkem, společně s Hasičským záchranným sborem Příbram, k hlášenému úniku nebezpečných látek do ovzduší, konkrétně k možnému úniku plynu.

Na sídlišti v Rožmitále pod Třemšínem se poplach nakonec ukázal negativní, což je jen dobře. Nic méně se při tomto zásahu objevil dlouho diskutovaný problém, kdy hasiči neprojeli sídlištěm mezi paneláky, a to z důvodu špatně a bezohledně zaparkovaných aut, tím pádem zůstali uvězněni. Na místo byla přivolána i hlídka Policie ČR, hasiči byli nuceni celým sídlištěm, ve večerních hodinách, obtížně couvat zpět. Velitel zásahu HZS Příbram sám konstatoval, že potřebné 3 metry na průjezd zde opravdu nejsou. Na sídlišti je 14 domů s byty, panelové domy a bytové domy, cca 300 bytů a zhruba 1000 obyvatel. Tím tedy vidíme, že kdyby se tady cokoliv přihodilo, byla by to zřejmě katastrofa. Nabízí se otázka: Co dál a jak danou situaci řešit?

Je několik možností:

  1. Apelovat více na policii ČR, obvodní oddělení Rožmitál, aby se věnovali více danému problému parkování aut, což se děje a náčelník policie je průběžně zván k jednání na městský úřad.

 

  1. Využít smlouvy s městem Příbram a její městskou policií s čímž, ale zatím nepočítáme ani v rozpočtu na rok 2020, tudíž i spekulace a strašení občanů opozicí v místním tisku není na místě. Smlouva byla uzavřena především do budoucna, k umístění měřících radarů.

Zde musím říci, že mě mrzí i malý zájem od našich občanů o celkový chod města a jeho problémů. V minulém roce před komunálními volbami jsem na sociálních sítích viděl řadu videí, od mladé generace, kteří v komunálních volbách kandidovali, jak by krásně naše město vedli či předělali a podobně. O to je smutnější, že za celý rok nenavštívili ani jedno z veřejných zasedání zastupitelstva nebo nepřinesli nějaké řešení či názor. Dokonce byla na apelování opozice zřízena komise rady města pro úpravu a rozvoj města, kde mají opoziční zastupitelé své většinové zastoupení a komise by problémy rovněž měla řešit. Jenže bohužel tato komise se od voleb, což je více než rok, ještě ani jednou nesešla k jakémukoliv jednání či řešení.  Největším problémem je, že oproti dobám minulým stoupl narůst automobilů, a tak naši občané nemají kde zaparkovat a následně nastává již zmiňovaný problém. Zde budou občané určitě rozděleni do dvou táborů  – ti, kteří chtějí vybudovat další parkovací místa a ti, kteří budou chtít zachovat přírodní zeleň. Rada města se tímto problémem zabývá a i já sám jsem na toto téma v radě apeloval, neboť v dané lokalitě bydlím a problém je mi velmi blízký, navíc se jedná o bezpečnost našich občanů a majetku.

V neposlední řadě i z důvodu hasičů, kteří si naší podporu a pomoc zaslouží. Rada města se po dohodě s velitelem hasičů, Rožmitál JPO 2, rozhodla připojit k projektu Hasičského záchranného sboru ČR „Tři metry za život“. Tím bychom chtěli zdůraznit tento vážný problém záchranných složek našim občanům a to tak, že hasiči budou ve vybrané dny problémové lokality se svojí technikou projíždět a názorně občanům ukazovat jak je obtížné se do daných lokalit dostat, ať už k záchraně životů nebo majetku.

  1. Rada města řeší s projektantem vybudování dalších parkovacích míst v ulici Jungmannova, Komenského, Tržiště, i přímo na Sídlišti. Dále využít některé ulice jako jednosměrné, z důvodu vybudování více parkovacích míst. Návrhů je více, tudíž bude mít projektant za úkol vypracovat nejvíce vyhovující návrh, který půjde k projednání na dopravní inspektorát v Příbrami, kde ho musí policie a další příslušné odbory schválit.

Bohužel toto legislativní kolečko není možné nijak urychlit, proto tento krok nějakou dobu potrvá, ale naše město si nemůže samo budovat parkoviště, kde chce. Na vše musí být vypracován projekt, který musí být schválen, poté se může budovat.

  1. Rada města dále jedná o oplocení a zabezpečení velkého parkoviště u Podzámeckého rybníka. I když sám nevěřím tomu, že by občané ze sídliště parkovali až na tomto místě. Bohužel je parkoviště cca 200 metrů od sídliště, což je daleko a chápu, že nový a drahý vůz sem jen tak, v dnešní době, přes noc nikdo nezaparkuje.

 

  1. V úvahách je také zmenšení autobusového nádraží a na jeho zbylé části vybudovat parkoviště, ovšem, jak jsem již zmiňoval, všemu předchází legislativní proces s projektem a schvalováním. Vše je tady ještě otevřené, ale rozhodně budeme dělat vše proto, aby se tento problém co nejrychleji řešil.

Zatím prosím naše občany o ohleduplné parkování v našem městě, nebuďme lhostejní a snažme se dodržovat dopravní předpisy, i když sám dobře chápu jaká je u nás ve městě situace. Samozřejmě se snažíme vyjít vstříc oběma stranám, které jsem již zmiňoval a město zpracovává i studii zeleně v našem městě. Zde musím říci, že jsou aktivně zapojeni i opoziční zastupitelé a odborníci v lesnictví, ekologii a životním prostředí. Také komise rady města pro životní prostředí a život ve zdravém městě, kde má opozice většinu. Tato studie je takový předvoj, nic méně je nezbytná k samotnému projektu zeleně ve městě. Pokud tento projekt dobře dopadne, budeme realizovat zeleň, stromy a keře, za několik milionů korun. Práce, příprav a realizací do budoucna máme hodně, vše samozřejmě záleží na financích a získaných dotacích, tak držte palce, ať vše dobře dopadne.

Aleš Haluska, radní města Rožmitál pod Třemšínem

Komentáře