Začíná oprava mostu u Obor. Řidičům na cestě mezi Příbramí a Sedlčany přibude další omezení

Foto: ŘSD

OBORY – Ředitelství silnic a dálnic v sobotu 9. dubna zahajuje opravu mostu postaveného v roce 1938, který silnici I/18 u Obor vede přes potok Strupinu. Opravu provede společnost Stramosty s.r.o. za 9,25 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 140 kalendářních dnů. Od pondělí 11. dubna by tak již doprava přes Strupinu měla být vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a provozem řízeným světelnou signalizací. 

Komplexní oprava spočívá v nahrazení nevyhovující nosné konstrukce nosnou konstrukcí novou. Spolu s ní budou nahrazeny i úložné prahy, římsy a svodidla. Po polovinách bude tedy provedena demolice nosné konstrukce a oprava spodní stavby, přičemž bude využita základová konstrukce mostu stávajícího. Na zachovaných částech dříků opěr bude třeba vybetonovat nové úložné prahy.

„Nová nosná konstrukce mostu bude monolitická ze železobetonu a šířce 9,5 metrů a na opěrách vetknutá do úložných prahů bez nutnosti použití mostních závěr. Na nosné konstrukci budou rovněž vybetonované nové monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 metru a mostní svršek bude osazen novým mostním příslušenstvím včetně nového asfaltového souvrství.  V rámci oprav pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu a dlážděny budou i plochy před a za římsami,“ uvedl Martin Buček z ŘSD s tím, že nově bude vydlážděno lomovým kamenem i koryto potoka Strupina.

 

Komentáře