Dobříš opravila ubytovnu. Útočiště v ní najdou i uprchlíci z Ukrajiny

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Bývalá vojenská ubytovna z 80. let na Větrníku, která později sloužila pro sociální bydlení, byla už dlouhou dobu v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, a proto bylo rozhodnuto o tom, že objekt projde celkovou rekonstrukcí. Po více než rok trvající rekonstrukci se budova ve čtvrtek 7. dubna opět otevřela veřejnosti.

Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 31 305 394,10 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč včetně DPH bude pokryto získanou dotací ze Státního fondu podpory investic, 4 708 000 Kč včetně DPH z dotace získané ze Středočeského kraje a 9 645 589,10 Kč včetně DPH uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

„Stavebními úpravami objektu vzniklo celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 sociálních bytů bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny tzv. dostupných bytů. V rámci realizace vznikla také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby,“ řekl místostarosta Tomáš Vokurka.

Z celkem 29 nových bytů je 15 vázaných dotací a musí tak sloužit pouze jako takzvané sociální byty a ty budou přidělovány dle čl. 7 č. směrnice 2/2020. Rada města zároveň schválila, že rozdělení 14 dostupných bytů ve zrekonstruované budově čp. 1486 proběhne na základě doporučení sociálně-zdravotní komise, což v praxi znamená také vyčlenění části dostupných bytů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.

„Doba je turbulentní a my musíme umět reagovat na aktuální dění. Proto několik z dostupných bytů přidělíme uprchlíkům, kteří do našeho regionu přicházejí z válkou sužované Ukrajiny,“ dodal Tomáš Vokurka s tím, že o konkrétních podmínkách a detailech bude ještě jednat rada města i členové sociálně-zdravotní komise.

Komentáře