Václav Dvořák: Postřehy z květnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z květnového zasedání městského zastupitelstva.

Květnové zastupitelstvo přineslo smutný rekord – skončilo až po půlnoci. Důvodem nebyl program. V něm byly jen dva body, kde se dala čekat větší diskuse: bazén a podivná situace kolem Galerie Františka Drtikola (GFD). Starosta ale ze záhadného důvodu nezařadil GFD do řádného programu a my jsme dostali asi dvacetistránkový materiál až „na stůl“ těsně před zahájením jednání. To mělo několik negativních důsledků:

  • Občané dopředu nevěděli, že bude GFD na programu.
  • Zastupitelé se nemohli dopředu seznámit s podkladovým materiálem.
  • Celý materiál nám pomalu, hodinu a půl, předčítal ředitel GFD pan Freiberg. Zastupitelé z toho byli zbytečně unavení a otrávení.

Na dubnovém ZM přitom starosta přislíbil, že se GFD bude probírat na květnovém zasedání. Na dotaz, proč to nebylo v programu (a proč jsme nedostali materiál předem) starosta odvětil, že řešil otázku, zda to dát jako řádný bod, nebo to nechat do „různého“. Nehledejte v tom logiku, nenajdete. Skutečné důvody tohoto podivného postupu se mohu jen domnívat. Skutečností je, že nás to připravilo o hodinu a půl a možná i vyostřilo atmosféru.

K problematice bazénu připravil ředitel SZM pan Slaba rozsáhlý materiál. Zastupitelé se k tomu neoficiálně setkali týden před jednáním ZM a vyjasňovali si základní pohledy na to, jak z bazénového zmaru dál. Úvodní vystoupení měl pan Barášek ze Šance. Vyjádřil v něm nedůvěru ve schopnosti radnice, která již po druhé volební období ve věci bazénu zklamala. Připomenul, že město přitom nemá na starosti jenom bazén. Na jeho kritiku velice popuzeně reagoval starosta Konvalinka, neunesl oprávněnou kritiku. Nemusím ve všem s Alešem Baráškem souhlasit. To nic nemění na tom, že přemýšlí komplexně, hledá i nestandardní cesty v prospěch města. Stejně tak je pravdou, že město pod vedením pana Konvalinky utržilo již dva bazénové debakly a proto jsme po 6 letech zase na začátku. Zvláště za této situace by měl být pan Konvalinka mnohem více sebekritický.

Ve svém vystoupení jsem řekl, že na tomto ZM nerozhodujeme definitivní cestu, jen hledáme směr hlavní přípravy k definitivnímu rozhodnutí. Pokud bychom se koncem roku měli rozhodnout pro variantu G (stavba bazénu na místě současného venkovního bazénu), je nutné předem znát a vyhodnotit názor veřejnosti na takový postup. Jako další podmínku této varianty bych viděl, že se bude moci krytý bazén otevřít do venkovního prostoru a sloužit i jako letní koupaliště. Při přípravě kterékoliv varianty musejí být zapojeni architekti a urbanisté. Ještě zmíním, že na www.pribram.cz  byla uveřejněna nepravdivá informace o tom, že zastupitelé již rozhodli, jak to s bazénem bude.

Jako naprosto zásadní věc vnímám správné vyhodnocení finančních možností města. Město si musí ujasnit hlavní investiční priority a dokončit rozpočtový výhled do roku 2028. Zmínil jsem, že plán hlavních investic je věc přesahující volební období a mělo by jej schvalovat ZM. Rozpočtový výhled zatím máme jen rozpracovaný, je třeba jej dokončit v potřebné kvalitě. U varianty G by se do ceny musela započítat i přestavba prostoru bývalého vnitřního bazénu na něco jiného.

V reakci na kritiku, že se bazén měl stavět již v roce 2019, kdy bylo vše připraveno, vystoupil pan Buršík. Mj. řekl, že cena byla 470 mil. a že v následné covidové době město ročně přicházelo o 100 mil. Kč daňových příjmů, tudíž nebyla realizace možná. Z prvního omylu jej vyvedl pan Švenda. Upřesnil, že tehdejší projekt byl dělitelný na etapy a že obsahoval mnoho investičních prvků, které se nutně dělat nemusely, a ani nedávno nevysoutěžený projekt je neobsahoval. Pokud by je obsahoval, nebyl by levnější. Z omylu o obrovském propadu daňových příjmů v době covidu jsem jej vyvedl já. Zacitoval jsem mu z údajů na stránkách města. Z nich vyplývá, že daňové příjmy města tehdy naopak narostly. Je s podivem, jak lehce zazní tak zásadní nepravdy, navíc od bývalého místostarosty.

Kauzu kolem GFD jsem zmínil v úvodu. V rámci pomalého úmorného čtení svého vyjádření se ředitel GFD pan Freiberg násobně vyjádřil v tom smyslu, že paní Škodová ve svém dubnovém materiálu – až na jednu věc – lže. Potom odpovídal na dotazy zastupitelů. Ve svých dotazech jsem se zaměřil na dodržování pravidel, zejména ekonomických. Mám vážné podezření, že u GFD došlo k dotačnímu podvodu a nedodržení rozpočtové kázně. Paní Škodová zmínila jeho dřívější působení ve Volyni, kde nastal také dotační problém. Pan Freiberg se k tomu odmítl vyjádřit. Vystoupila také paní Hana Ročňáková, první ředitelka GFD. I ona, z manažerského a uměleckého hlediska, označila řadu tvrzení pana Freiberga za lži nebo manipulativní polopravdy. Velmi trefně označil pana Freiberga za „domněnkáře“ Josef Strejc. Důvodem bylo to, že ředitel GFD při tvorbě žádostí o dotace nevycházel z reality, ale hlavně z domněnek.

Celá kauza bude mít jistě svůj vývoj. Nedělejme předčasné závěry, jistě ještě proběhne řada šetření, která se budou snažit najít pravdu. Chci věřit, že i vedení radnice bude mít snahu najít pravdu a nezametat nepříjemné věci pod koberec.

                                                                                  Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře