Zastupitelé rozhodli, že u bazénu začnou s novým projektem

Foto: SZM Příbram

PŘÍBRAM – Přestože se zastupitelé všech stran zvolených do zastupitelstva víceméně na pracovním setkání 14. května v Junior klubu shodli na znění usnesení o dalším postupu pro opravu městského bazénu, jež měli schválit na zasedání zastupitelstva 22. května, tak nakonec mezi sebou diskutovali na toto téma přes dvě hodiny. A nutno říci, že zatím k nijak velkému posunu nedošlo.

Zastupitelé měli prakticky říci, že buď chtějí pokračovat v současném projektu opravy, o kterém se mluví už od roku 2016, nebo se vydají zcela novou cestou tzv. od píky. Zdá se to snadné jako facka, ale bohužel opak je pravdou.

Ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba, pod které městský bazén spadá, v důvodové zprávě mimo jiné uvedl: „Studie je zpracována pro ucelený pohled zastupitelů o situaci na bazéně s návrhy dalšího postupu. Je to podkladový materiál jednak pro samotné rozhodnutí o dalším postupu a následně i jako dokument pro projektové práce odborného projektového a kontrolního týmu.“

Zastupitelé před sebou měli tedy dvě varianty, které byly ještě rozděleny vždy na dvě podvarianty. Ve variantě s dalším využitím současného projektu se mohli rozhodnout buď pro opětovné vypsání zakázky za částku 405 milionů korun, nebo pro variantu B nevypsání zakázky, úpravu a optimalizaci současného projektu a pak až hledání stavební firmy, kde se předpokládaly náklady cca 275 milionů korun. Ve druhé variantě s nevyužitím současného projektu pak pro podvarianty nevypsání zakázky, vytvoření nového zadání, studie a projektu, či nevypsání zakázky, vytvoření nového zadání, studie a projektu na místě současného venkovního bazénu a pro prostory současného bazénu najít jiné využít.

Poslední varianta byla podle dostupných informací a i podle informací, které zazněly přímo na zastupitelstvu, tou, jenž mělo vedení města dál rozpracovat na základě shody z pracovního předjednání. Ovšem jak se na zasedání ukázalo, tak všichni zastupitelé se nakonec vlastně stále nemohou shodnout na tom, jakou variantu chtějí. Respektive jaký bazén chtějí. Má být spíš pro veřejnost, zábavu, plaveckou výuku nebo spíš pro sportovce a tak dále? To ostatně nepřímo potvrdil i starosta města. „My jsme jako rada města nedali ani doporučující, ani nedoporučující stanovisko. My jsme to celé posunuli do zastupitelstva,“ uvedl Jan Konvalinka (ANO) směrem k Alešovi Baráškovi (Šance pro Příbram), který se snažil zastupitelům vysvětlit, že na základě předložené studie nelze správně rozhodnout a bude opakovat výsledek s neúspěchem projektu. Sám navrhl opravu současného bazénu na dalších deset let provozu a stavbu nového nechat někomu, kdo to zvládne. Podle něj v současné době bazén není nejpalčivějším problémem města, to by se pro svůj rozvoj mělo věnovat jiným projektům a investicím.

Příbramské zastupitelstvo. Ilustrační foto.

Navíc si myslí, že vedení města ještě před pracovním jednáním v Junior klubu už de facto rozhodlo o vybrané variantě. „Za neprozíravé a nekorektní vidím vyjádření pana starosty do médií před samotným pracovním setkáním, kdy uvedl, že nic se bourat nebude a že vidí jako nejlepší variantu nový bazén na místě toho venkovního. To mělo zaznít spíš až po setkání a vidím tam jasnou snahu o manipulaci,“ řekl hned v úvodu diskuze k tématu Barášek.

Nicméně diskuze se v průběhu celých dvou a půl hodiny točila jednak okolo ceny a finančních prostředků, zda si v současné době Příbram může tento projekt dovolit, když jí čeká rozšíření kapacity čističky odpadních vod, bývalého ředitelství Rudných dolů, kulturního domu a podobně. Na příměr s čističkou reagoval starosta Konvalinka slovy: „Co se nedaří na čistírně odpadních vod? Projektuje se, budeme mít v červnu stavební povolení, žádáme o dotaci a v příštím roce budeme soutěžit zhotovitele.“

Na to mu ale o něco později odpověděl zastupitel Václav Dvořák (Spojenci): „Úplně stejně jsme na tom byli i s bazénem, bylo stavební povolení, byly peníze, soutěžil se dodavatel a výsledek všich známe…“ A dodal, že město s projektem bazénu už dvakrát neuspělo a obává se, aby se městu nepovedl v tomto směru hattrick.

Nicméně nakonec prošel tedy návrh, že město se vydá cestou nového projektu s tím, že rozpracuje variantu: nevypsání zakázky, vytvoření nového zadání, studie a projektu na místě současného venkovního bazénu a pro prostory současného bazénu najít jiné využít.

Jisté zklamání z výsledku tak neskrývali například zastupitelé za Spojence, kteří navrhovali, aby se rozpracovala i druhá podvarianta varianty 2 tedy: schválit strategické rozhodnutí ve volbě varianty C i G a vypracovat studii providitelnosti. „Mrzí mě, že neprošel náš návrh, aby se rozpracovala i varianta C, obávám se totiž, že u varianty G se může ukázat, že výsledná čísla nebudou podle nynějších předpokladů vycházet, tedy, že varianta G bude moc drahá a za půl roku, až se budeme rozhodovat, budeme opět v bodě O. Takto bychom ušetřili ztracený půlrok,“ řekl po skončení zasedání zastupitelstva Marek Školoud (Spojenci).

Celou dvouapůlhodinovou diskuzi k tématu včetně hlasování si můžete pustit níže:

Komentáře