Václav Dvořák: Postřehy z červnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z červnového zasedání městského zastupitelstva.

Předprázdninové zastupitelstvo skončilo relativně normálně – již v 21.30 hod.  O asi nejzajímavějším bodu, tedy o situaci kolem Galerie Františka Drtikola (GFD), se občané opět předem z programu nedozvěděli. Dostali jsme tento bod až takzvaně „na stůl“ těsně před zahájením jednání. Obdobně podivně, hodinu před začátkem jednání, zastupitelé obdrželi mailem pětistránkové vyjádření od právního zástupce ředitele GFD, takže se s ním nešlo řádně seznámit. Vidím v tom taktiku, která ale není v prospěch města.

Pro mne bylo pochopitelně zajímavé schvalování zprávy o hospodaření města za rok 2022. Ekonomiku města má na starosti nově místostarosta Karpíšek, který již rok 2022 ani ovlivnit nemohl. Byl jsem tedy se svými dotazy na RM velmi umírněný. Směřoval jsem dotazy k tomu, proč se skutečnost tak moc odchýlila od plánu (rozpočtu na 2022). Starosta nechal odpovídat především bývalého místostarostu Buršíka. Jeho reakce ani nebylo možné považovat za odpovědi na moje konkrétní otázky. Buď sdělil, že neumí odpovědět, nebo že za dob mého působení to údajně bylo ještě horší. Snažil jsem se současnému vedení města ukázat, jak zoufale špatně se plánuje a vyjádřil jsem přání, aby tomu bylo do budoucna lepší. Chci tomu za účinkování pana Karpíška věřit. Před městem stojí řada investičních výzev, některé v řádu stamilionů. Město doposud nějak ustálo finanční situaci jen proto, že jsme stále bez bazénu, na ČOV také jen čekáme a řada plánů se prostě neuskutečnila (např. zahájení oprav budovy RD, KD…). Když vezmu v úvahu, co ANO a ODS naslibovaly voličům před volbami, obávám se, že bychom mohli dopadnout jako sedláci u Chlumce…

Dlouze diskutovaným bodem byl návrh RM na prodej pozemku v areálu skládky Bytíz provozovateli skládky. Ten tam chce vybudovat zařízení ke třídění odpadů. Považuji to za krok správným směrem. Problémem ale byla cena, za kterou RM zastupitelům prodej navrhovala. Ta byla podezřele nízká. Starosta se odvolával na znalecký posudek. Ten ale nesprávně vycházel z toho, že nebylo možné zjistit obvyklou cenu srovnáním s podobnými obchody. Opoziční zastupitelé velmi důkladně doložili, že je s čím srovnávat, že tudíž znalkyně nepoužila správnou metodu a došla k ceně několikanásobně nižší. Starosta se nějaký čas snažil cenu z RM obhajovat a zlehčoval argumentaci opozice, že se snaží být chytřejší než znalkyně. Rozdíl v ceně podle znalkyně a ze srovnatelných obchodů činil několik milionů Kč. Opozice navrhla tento bod stáhnout z projednávání a vyřešit správnou cenu. Tento návrh nakonec hlasováním jednoznačně prošel. Zaráží mne, proč na takové věci musí přijít až opozice a ne RM, která k tomu má celý úřednický aparát a je za to placena.

Situací kolem GFD se zabývaly kontrolní výbor ZM a finanční výbor ZM. Oba výbory jednoznačně shledaly v činnosti GFD pod vedením pana Freiberga závažné nedostatky. Ředitel Freiberg se na jednání ZM z důvodu nemoci nedostavil, tudíž se nevyjádřil. Předsedové obou výborů nicméně sdělili, že s nimi pan Freiberg nejednal vstřícně, nesnažil se dostatečně napomáhat vnesení světla do neblahé situace. Opoziční zastupitelé v rámci diskuse konstatovali, že pan Freiberg nejedná jako dobrý manažer. Spojenci navrhli usnesení, ve kterém ZM vyzývá RM, aby zvážila odvolání pana Freiberga z funkce ředitele GFD (je to pravomoc RM). 20 zastupitelů hlasovalo pro toto usnesení.

 V bodech Různé a Diskuse se tradičně mluvilo o ledačems. Je jisté, že veřejnost opět dosti napěnil exstarosta Vařeka. Na historickém Václavském náměstí nechala jím ovládaná firma Meinland s.r.o. zbourat 3 domy (nezpochybňuji, že v nedobrém stavu).  Nevím jak byla vyřízena stavební dokumentace, ale výsledkem všeho je ohyzdná díra v čele náměstí a sdělení pana Vařeky, že ve stavbě nebude pokračovat. Údajně mu v tom zabránili památkáři. Nechápu tedy, jak bylo možné bez jejich souhlasu tři původní domy zbourat. Jindřich Vařeka, zřejmě těžce zraněn ve svém egu, umístil před jámou, která tam po jeho působení zůstala, stejně ohyzdnou sochu. Má znázorňovat marný boj s úředníky. Díra na Václaváku a nyní i socha tam umístěná pravdivě dokládají, že Příbram fakt nevzkvétá. Nedávno to dokonce přiznal i současný starosta. K současnému stavu kolem náměstí se odmítl vyjádřit. Určitě se o tuto kauzu budu zajímat. Z vlastní zkušenosti vím, že jednání s památkáři jsou těžká, někdy až absurdní. Za neudržitelné ale považuji, aby jedno z dochovaných historických míst Příbrami hyzdila jáma jak po granátu. Jsem přesvědčen, že stavební úřad má určité páky, jak takovému stavu bránit. A je nepřípustné, aby zde starosta hrál roli mrtvého brouka jen proto, že se jedná o exstarostu ze stejné partaje.

V rámci diskuse jsem se také zeptal na to, jak to vypadá s pronájmem hotelu a restaurace v kulturním domě panu Starkovi. RM mu totiž dala z důvodu neplacení výpověď a dala mu termín k vyklizení do konce března. Jak může veřejnost vidět, v praxi se nic nezměnilo. Na dotaz jsme se dozvěděli, že město hrozí panu Starkovi vyklizovací žalobou, kterou ale nepodalo. V současnosti dluží tento nájemce městu asi 1 milion Kč. V následné diskusi se dále ukázalo, že pan Starka dluží ještě větší peníze naší příspěvkové organizaci SZM. I ohledně tohoto již staršího dluhu se jenom jedná. Jako opoziční zastupitel nemohu vědět, jak jednání přesně probíhají. Nicméně z doby mého působení jako ekonoma města si pamatuji, že když pan Starka vycítil pevného protihráče, tak to respektoval a co jsme si dohodli, to splnil. Jsem zvědav na další vývoj, určitě se zase budu ptát.

 

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře