Stavba nových mostů na D4 u Staré Huti je v druhé půlce

Foto: ŘSD

DOBŘÍŠSKO – Ředitelství silnic a dálnic pracuje na opravě mostu na dálnici D4 u Staré Huti na Dobříšsku. Tato stavební operace navazuje na loňskou rekonstrukci levého mostu ve směru na Prahu a letos se zaměřuje na stavbu pravého mostu ve směru na Příbram. Cílem této operace je demolice starých mostů nad přepadem Huťského rybníka a výstavba nových mostů a stavba nových.

Po demolici starých mostních konstrukcí a vybudování hlubinných základů se v současnosti pracuje na výstavbě spodní části nového mostu. Na dálnici D4 u Staré Huti mezi 29. a 28,5. kilometrem stále platí dopravní omezení. Veškerá doprava je vedena po novém mostě, který byl dokončen loni, a to v režimu 1+1, což znamená jeden jízdní pruh v každém směru. Rychlost v této oblasti je omezena na maximálně 80 km/h.

Demolice starých mostů a výstavba nových byly nezbytné kvůli jejich špatnému stavu. Mosty pocházející z osmdesátých let minulého století trpěly různými problémy, jako bylo zatékání do konstrukce způsobené nefunkčním izolačním systémem, zkorodovaná ložiska, obnažené výztuže a další zjištěné vady. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o demolici obou dálničních mostů a jejich následné výstavbě.

Během této rekonstrukce dochází ke změnám v konstrukci a rozměrech mostu. Původní rozpětí polí mostů bylo 18+18+18 metrů, ale nově bude 16+24+16 metrů. Kromě toho se mění i konstrukce mostů, která se přechází z prefabrikované na monolitickou.

Předpokládaný termín dokončení této stavby je během října letošního roku. Společnost EDIKT a.s. se podílí na výstavbě obou nových dálničních mostů na D4 u Staré Huti a celkové náklady činí 69,7 milionů korun bez DPH.

Komentáře