Rožmitál pod Třemšínem: Investice do sloučených osad nezanedbáváme, říká radní Haluska

Nové hřiště v Pňovicích.

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Město pokračuje ve svém závazku investovat do svých sloučených osad, aby zlepšilo životní podmínky jejich obyvatel. Vedení města se pravidelně schází se zástupci osadních výborů, kteří předávají požadavky a potřeby občanů.

„Ačkoli naše rozpočtové možnosti jsou omezené, snažíme se postupně realizovat všechny požadavky, které nám zástupci osadních výborů předkládají,“ říká Aleš Haluska, rožmitálský radní.

Práce v rámci investic již začaly. Technické služby města dokončily opravu kanálu a dešťových vpustí v osadě Voltuš. Tímto zlepšením bude zajištěn lepší odtok vody a minimalizováno riziko záplav.

V osadě Nesvačily probíhá stavba nového stanoviště pro kontejnery, které zlepší odpadové hospodářství a usnadní obyvatelům třídění a likvidaci odpadu.

V osadě Zalány jsou práce na obnově pomníku v závěrečné fázi. Tato rekonstrukce pomníku je důležitá z hlediska zachování historického dědictví a památky na naše předky.

Další investice směřuje do osady Pňovice, kde se plánuje oprava asfaltového povrchu u bytovky a bývalé prodejny Jednoty. Díky dotačním titulům byla prodejna přestavěna na tři moderní sociální byty, které jsou v současnosti nabízeny k pronájmu. Tyto rekonstrukce přispívají ke zlepšení bytových podmínek pro místní obyvatele.

„Jednou z nejvýznamnějších investic v rámci osad bylo vybudování nového hřiště s umělým povrchem v osadě Pňovice. Tato investice ve výši zhruba milionu korun z rozpočtu města je zaměřena na poskytnutí kvalitního prostoru pro volnočasové aktivity dětí. Doufáme, že hřiště bude využíváno v hojném množství a bude sloužit naší mládeži skvěle,“ dodal radní Haluska.

Rožmitál pod Třemšínem se tak nejen stará o své hlavní centrum, ale i o své sloučené osady, a to s cílem vytvořit lepší životní prostředí a zvýšit spokojenost místních obyvatel.

 

Komentáře