Policie varuje: Kratom představuje značné riziko zejména pro žáky a studenty

Kratom.

ČR/PŘÍBRAM – Zneužívání psychoaktivních látek je problémem, který ovlivňuje celou společnost. Jak světové společenství, tak jednotlivé státy se snaží legislativně regulovat a represivně postihovat obchodování s omamnými a psychotropními látkami, které mají negativní vliv na psychické a fyzické zdraví uživatelů.

Navíc negativní dopady se neomezují pouze na individuální úroveň, ale mohou se rozšířit i do ekonomické, zdravotní a sociální oblasti společnosti. „Nedávno se na českém trhu objevily nové přípravky obsahující psychoaktivní látky, z nichž jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších zejména mezi mládeží je Kratom,“ upozorňuje vrchní komisař Milan Kocík z Policie ČR.

Kratom je psychoaktivní látka, která pochází z rostliny Mitragyna speciosa, jež převážně roste v jihovýchodní Asii. V původní zemi se Kratom konzumuje žvýkáním nebo louhováním sušených listů. V Evropě a dalších západních zemích se Kratom dováží ve formě zeleného až tmavě zeleného prášku, který se následně konzumuje s vodou, čajem nebo slazenými nápoji. Dostupný je také ve formě tablet a tekutého extraktu.

Kratom vykazuje narkotické vlastnosti, které kombinují psychostimulační účinky s účinky podobnými opiátům. „Látka vyvolává analgezii a mírnou euforii, ale s sebou nese i riziko respirační deprese a negativních účinků na centrální nervový systém, podobně jako tradiční opiáty. V malých dávkách působí Kratom jako stimulant s účinky podobnými kokainu nebo pervitinu, zvyšuje energii a vyvolává euforii. Proto je Kratom mezi studenty středních škol oblíbený,“ přibližuje účinky látky Milan Kocík. Naopak vysoké dávky Kratomu mají sedativní účinky, které se rovnají užívání morfia nebo heroinu.

Při užívání malých dávek Kratomu s stimulačními účinky se mohou objevit rychlé bušení srdce, svědění kůže, nevolnost a ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání se mohou vyskytnout úbytky na váze a chronická únava. Konzumace vysokých dávek Kratomu není vhodná v kombinaci s alkoholem. Další negativní účinky zahrnují zácpu, zmatenost a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání Kratomu může negativně ovlivnit psychické zdraví uživatele, může vést k celkovému vyčerpání, depresím a dokonce i psychóze. Velmi nebezpečné je kombinování Kratomu s jinými psychoaktivními látkami, což může vést až k předávkování a smrti, například při kombinaci s marihuanou. Pravidelné užívání Kratomu může způsobit závislost a následné abstinenční příznaky, které jsou spojeny s fyzickými i psychickými problémy.

Vzhledem ke svým narkotickým účinkům a potenciálu vyvolat závislost se Kratom řadí mezi tzv. tvrdé drogy, jako je kokain, pervitin, morfium a heroin. Z tohoto důvodu je Kratom ve většině států zařazen na seznam zakázaných látek, a jeho distribuce, užívání a další manipulace s ním jsou trestány. „V České republice však existuje paradoxní situace, když je Kratom zcela legální a jeho prodej není v blízké době upraven. Na rozdíl od zemí jako je Polsko či Slovensko, kde je Kratom postaven na roveň dalších nelegálních drog, je v České republice volně prodejný. Kratom je možné zakoupit ve veřejně přístupných automatech nebo legálně objednat přes internet. Velkým rizikem je absence věkového omezení pro nákup, což znamená, že i nezletilé osoby mohou tuto látku legálně získat,“ popisuje současnou situaci u nás Kocík.

Kratom představuje značné riziko zejména pro žáky základních škol a studenty středních škol, kteří vyhledávají jeho narkotické účinky. Kromě výše zmíněných rizik může Kratom sloužit jako brána k další drogové závislosti. Klíčem k prevenci užívání „legálních drog“ je znalost jejich účinků. Je důležité, aby rodiče nekladli výhradní důraz na právní regulaci, která není absolutním zárukou ochrany před rizikovými látkami. V případě Kratomu je současná právní úprava nedostatečná a je nutné zvýšit povědomí o negativních účincích této stále volně dostupné látky, aby se předešlo případným rizikům.

Komentáře