Přes Velikonoce budou policisté dohlížet na bezpečnost silničního provozu

Foto: Policie ČR

ČR – Policisté o velikonočních svátcích budou hlídkovat na silnicích po celé republice. ČR Důraz bude především na dodržování všech pravidel v silničním provozu. Důvodem je vyšší ruch na silnicích v období Velikonoc.

Již ve čtvrtek začala dopravně bezpečnostní akce s názvem „Velikonoce“, která potrvá až do pondělí. Policisté v celé republice budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Primárně se zaměří  na místa s vysokým dopravním zatížením, do turisticky významných oblastí a rizikových míst, kde dochází k nejzávažnějšímu porušování pravidel silničního provozu a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. 

Dopravní policisté budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Dále se policisté zaměří na kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu motorového vozidla, technický stav vozidel, či zda se řidiči během jízdy plně věnují řízení.

Svátky jsou vždy spojené se zvýšeným provozem na našich silnicích a s tzv. „sváteční“ řidiči. Policisté proto připomínají, že je potřeba dbát na zvýšenou opatrnost během svých cest, vzájemnou ohleduplnost a toleranci. A především nepřeceňovat své síly a být předvídaví.

Letošní Velikonoce mohou být podle předpovědi ve znamení chladného počasí, je tedy na místě přizpůsobit jízdu stavu a povrchu vozovky. Není vyloučeno, že se místy bude vyskytovat sněžení a silnice mohou také namrzat.

Komentáře