Ředitelé Technických služeb a Centra sociálních a zdravotních služeb podali rezignaci

Zleva: ředitel Technických služeb Pavel Mácha a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Tomáš Cipra

PŘÍBRAM – Rada města projednávala oznámení o rezignaci ředitelů Technických služeb (TS) a Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS) města Příbram. Aktuálně se bude hledat pouze jeden kandidát na obsazení vedoucího místa.

„Hned dvě rezignace na vedoucí pozice jsme projednávali na posledním jednání rady města s tím, že obě rezignace byly podány k 31. říjnu letošního roku. U ředitele Technických služeb jde o krok spojený s jeho odchodem do penze, zatímco u ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram jsou důvody spojené s jeho pracovní vytížeností v souběhu s probíhajícím studiem,“ řekl starosta Jan Konvalinka.

Ředitelé větších příspěvkových organizací byli v posledních letech vybíráni za pomoci personálně-poradenské a zprostředkovací agentury Psych-Inform, s. r. o. „S ohledem na rezignaci ředitele technických služeb město připravuje výběrové řízení na obsazení této pozice. Opět je záměr spolupráce s personálně-poradenskou agenturou, která se nám v minulosti osvědčila a jejímž výběrem jsem i já osobně coby ředitel Centra sociálních a zadravotních služeb prošel. Věřím, že se nám podaří na místo ředitele/ředitelky Technických služeb najít adekvátní náhradu,“ uvedl starosta a dodal: „Do trochu jiné pozice se dostáváme u ředitele Centra sociálních a zdravotních služeb. Na toto místo nebudeme vzhledem k tomu, že stávající pan ředitel je ředitelem jmenovaným na dobu určitou, zastupující mě po dobu výkonu veřejné funkce, prozatím výběrové řízení vyhlašovat.“

Z uvedeného vyplývá, že výběrové řízení na obsazení ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb bude vyhlášeno na základě výsledku podzimních voleb. Pokud Jan Konvalinka svůj starostenský post obhájí, bude do doby výběru nového zastupujícího ředitele vedením organizace dočasně pověřen některý ze stávajících vedoucích pracovníků centra.

„Oběma ředitelům patří za jejich práci poděkování. Jak panu Ciprovi, tak panu Máchovi, který pro město na pozici ředitele Technických služeb pracoval dlouhá léta a odvedl obrovský kus práce,“ dodal Konvalinka.

Komentáře