ŘSD připravuje opravu dálničního mostu na D4 u Voznice

Foto: ŘSD

DOBŘÍŠSKO – Sotva skončila oprava dvou dálničních mostů u Staré Huti, musí se řidiči na cestě mezi Prahou a Dobříší připravit na další dopravní omezení. To je čeká od konce září na mostě u Voznice. Práce potrvají přibližně měsíc a půl. 

Oprava se zaměří na havarijní stav mostních závěrů nad opěrami OP1 a OP8 pravé poloviny dálnice D4 ve směru na Dobříš a Příbram, v úseku od km 24,450 do km 24,700. „Stávající mostní závěry z roku 2000 jsou v značně špatném stavu a byly provizorně pokryty ocelovými deskami, což způsobilo vytvoření nízkých příčných prahů ve vozovce, což mělo významný negativní dopad na pohodlí průjezdu po dálnici,“ vysvětluje Jiří Veselý z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.

Samotná výměna mostních závěrů bude rozdělena do tří etap. V prvních dvou bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem ve směru na Příbram. Teprve v závěrečné třetí etapě bude možné provádět dopravu ve dvou pomocných jízdních pruzích. „Během celé této doby bude na exitu 24 (Voznice) uzavřený nájezd na pravý jízdní pruh dálnice směrem na Příbram. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/11628 na exit 27 (Dobříš), kde bude možné následně vjet na dálnici. Rychlost v místě prací bude omezena na maximálně 80 km/h,“ přiblížil chystaná dopravní omezení Jiří Veselý.

Opravu provede sdružení společností HOBST a.s. a CIRMON s.r.o. Celkové náklady na havarijní opravu mostních závěrů na dálničním mostu u Voznice činí 8,9 milionu Kč bez DPH. Plánujeme dokončení této akce a uvedení opraveného mostu do úplného provozu v průběhu listopadu.

S těmito důležitými opravami se Ředitelství silnic a dálnic snaží zlepšit bezpečnost a pohodlí silničního provozu na dálnici D4. „Děkujeme všem řidičům a občanům za trpělivost během této dočasné omezené provozní situace,“ dodal závěrem Jiří Veselý.

Foto: ŘSD
 

Komentáře