Rožmitál pod Třemšínem zvelebuje město i osady

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM  – V malebném městě Rožmitál pod Třemšínem se nyní rozvíjí řada investičních projektů zaměřených na zlepšení místní infrastruktury. Město přistoupilo k opravám chodníků, komunikací a značení přechodů pro chodce, s cílem zvýšit komfort a bezpečnost pro své občany, zejména pro žáky a studenty vzhledem k nadcházejícímu začátku školního roku.

Změny jsou patrné nejen v centru města, ale také v osadách sloučených pod jeho správu. Nově provedené značení přechodů v centru Rožmitálu pod Třemšínem a před základní školou J.J.Ryby je odpovědí na zvýšenou frekvenci osob i dětí v této oblasti. Nedílnou součástí modernizace jsou také osady Starý Rožmitál a Pňovice, kde došlo k obnově značení komunikace „Pozor děti“. Hřbitov ve Starém Rožmitále má nový chodník s odpočinkovým místem, což přispěje k důstojnému prostředí pro návštěvníky.

Významnou úpravou se může pyšnit Havlíčkova ulice, kde nový dlážděný chodník nabízí příjemnou a pohodlnou cestu ke Společenskému centru. Současně byla dokončena dlouho očekávaná oprava pěšího můstku, což obnovilo plynulý průchod přes tuto zónu.

Ovšem modernizace a zvelebování Rožmitálu pod Třemšínem nekončí u samotného města. I v osadách došlo k důležitým změnám. Po nedávném poškození přívalovým deštěm se v osadě Voltuš podařilo dokončit opravu komunikace. Další významnou novinkou je nové stání se zástěnou na kontejnery v osadě Nesvačily, což usnadní třídění a nakládání s odpady. Stejná zlepšení byla realizována i v osadě Pňovice, kde bylo vytvořeno nové stání pro kontejnery a zároveň probíhá oprava asfaltového povrchu u bytovek. Technické služby města nezahálejí a právě zde, v osadě Strýčkovy, započaly s pracemi na novém stání se zástěnou na kontejnery.

Kontejnery ve Strýčkovech.

Chceme vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro naše občany a zejména pro naše mladé spoluobčany. Věřím, že tyto investice přispějí k pohodlnému a modernímu životnímu prostředí, které všichni můžeme s hrdostí nazývat domovem,“ uvedl Aleš Haluska, radní města Rožmitál pod Třemšínem.

Investiční kroky, které město podniklo, jsou důkazem jeho pečlivého přístupu k rozvoji a kvalitě života jeho občanů. Spolupráce s osadními výbory a aktivní účast občanů na brigádách patří mezi cenné faktory, které přispívají k vytváření příznivého a soudržného prostředí.

Komentáře