Příbram zkouší novou metodu na opravu výtluků

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Město se rozhodlo pro nový přístup k opravám komunikací, který slibuje rychlé a efektivní zlepšení kvality místních silnic. Aktuálně probíhají opravy výtluků, nerovností a prasklin tryskovou metodou, což přináší inovativní řešení pro udržení dobrého stavu silniční infrastruktury.

Místo tradičních oprav, které mohou být časově náročné a způsobovat občanům nepohodlí, zvolilo město moderní technologii tryskové metody. Tato metoda spočívá v nanášení speciální směsi pojiva a kameniva na poškozené úseky vozovek pod vysokým tlakem. Díky tomuto postupu je možné rychle uzavřít praskliny a vyplnit výtluky, čímž se minimalizuje riziko vnikání vody do povrchu vozovek a následného poškození, zejména v zimním období.

Jedním z klíčových benefitů tryskové metody je také rychlost obnovy. Opravené komunikace lze používat téměř okamžitě po provedení opravy, což eliminuje potřebu dlouhodobých uzavírek a výrazně snižuje dopady na provoz a každodenní život obyvatel. To je vítaná zpráva pro řidiče i místní komunitu.

Starosta Příbrami, Jan Konvalinka, komentuje: „Snažíme se neustále hledat moderní a efektivní způsoby, jak zlepšovat naši infrastrukturu. Trysková metoda nám umožňuje nejen rychle reagovat na poškození silnic, ale také minimalizovat výpady provozu a snížit nepříjemnosti pro občany. V nadcházejících týdnech se budou opravovat příbramské ulice a osady, a zároveň máme v plánu větší akce, jako je oprava povrchu komunikace a výstavba nového chodníku v Anenské ulici.“

Nový přístup k opravám silnic pomocí tryskové metody tak přináší do Příbrami naději na rychlou a efektivní obnovu místních komunikací. Tato moderní technologie slibuje zlepšení kvality silnic a pohodlí pro občany, což je krok správným směrem pro udržení atraktivního a funkčního města.

Komentáře