Příbram uvažuje o nákupu kompostérů pro obyvatele

PŘÍBRAM – Vytvářet si vlastní kompost z bioodpadu své zahrádky a domácnosti, to je cíl myšlenky vedení města pořídit kompostovací nádoby pro veřejnost. K jejich pořízení ale dojde pouze v tom případě, že o ně projeví lidé zájem. Jeho míru má pomoci zjistit anketa.

Po celý květen mohou zájemci odevzdávat jednoduchý dotazník, který radnice připravila. Pokud o kompostéry lidé projeví zájem, město zažádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a nádoby pořídí. „Dotace by měla pokrýt 85% způsobilých nákladů,“ uvedl místostarosta Václav Švenda.

Město by kompostéry pořídilo a zdarma je zapůjčilo zájemcům. Po uplynutí pěti let, by nádoby přešly do vlastnictví obyvatel. „Kompostéry by si mohli pořídit jak občané Příbrami, tak i majitelé rekreačních objektů na území města,“ dodává Švenda.

Vyplněné dotazníky odevzdávejte od 2. 5. 2017 do 31. 5. 2017 do připravených sběrných boxů v infocentru v budově Zámečku, na podatelně městského úřadu v budově radnice a na Odboru životního prostředí. Sběrné boxy budou připraveny i v odděleních Knihovny Jana Drdy (Nám. T. G. Masaryka – infocentrum, Křižák, Březové Hory).

Sken podepsaného dotazníku je možné také odeslat elektronickou formou na adresu kompostery@pribram.eu Na tuto adresu můžete směřovat i případné dotazy.

Samotný dotazník najdete na webu města ZDE.

Komentáře