Muzeum připomene Štědrý den havířů doma i pod zemí

Foto: archiv Hornického muzea Příbram

PŘÍBRAM – Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v Prokopské štole na dole Anna je název tradičního programu pořádaného Hornickým muzeem Příbram. Děti ze základních a středních škol ale i široká veřejnost se od 10. prosince až do pátku 21. prosince od 9 do 16 hodin, mohou přenést do dob havířských předků na Příbramsku před sto a více lety.

V prostorách hornické chalupy na Březových Horách si budou moci prohlédnout tradiční hornickou vánoční výzdobu, podívat se na ukázky původních zvyků a rukodělné tvorby a zároveň si tuto činnost také vyzkoušet. „Bude na ně čekat například zhotovování betlémových figurek, plastik hornických patronů, pečení a zdobení dekorativního perníku, lití olova a další,“ prozradil ředitel muzea Josef Velfl.

V letošním roce je pro návštěvníky připravená také ukázka pracovního Štědrého dne, tzv. Štědrovečerní šichta v Prokopské štole v areálu dolu Anna, kam se návštěvníci dovezou důlním vláčkem slavnostně vyzdobenou štolou. „Bude následovat nadílka v podzemí u stromečku v těsném sousedství nejhlubší jámy březohorského rudního revíru, která má hloubku 1 600 metrů, zpěv koled, a na každého z příchozích bude čekat na památku drobný dárek,“ dodal Velfl s tím, že snahou muzea je připomenout dobu někdejší slávy příbramského hornictví v dávné minulosti spojenou s těžbou stříbra a olova, kdy si havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit vánoční atmosféru na svých pracovištích a takto prožít tento významný svátek.

Komentáře