Od pondělí se bude opravovat silnice na Sedlčany mezi dálnicí a Drásovem

PŘÍBRAMSKO/DRÁSOV – Oprava silnice I/18 patří k větším opravám, ke kterým dojde  v letošním roce na silnicích I. tříd ve Středočeském kraji. U výjezdu a nájezdu na dílnic D4 Skalka se bude nyní opravovat celkem přes 2000 metrů komunikace.

Přibližně 380 metrů to bude od výjezdové větve MÚK Skalka na sil I/18 ve směru na Příbram (SO101). Druhý stavební úsek dlouhý 1675 metrů bude začínat za kruhovým objezdem Skalka a bude pokračovat směrem na Sedlčany až k hranici obce Drásov (SO102).

„Důvodem k provedení opravy je špatný technický stav vozovky, jako jsou vyjeté podélné koleje nebo podélné a příčné trhliny, s cílem zlepšit současný stav této silnice I. třídy tak, aby odpovídal aktuálnímu dopravnímu zatížení,“ říká Martin Buček z týmu komunice Ředitelství silnic a dálnic.

Mimo frézování stávajících a pokládky nových konstrukčních vrstev vozovky (recyklace za studena) dojde i k rekonstrukci propustků a krajnice. Bude provedeno pročištění příkopů odvodnění, dojde k obnově doplnění zádržného systému, vodorovného i svislého dopravního značení. „V rámci akce se však nebude opravovat most ev. č. 18-015 přes potok Kocábu, jehož rekonstrukce se připravuje samostatně,“ dodal Martin Buček.

Práce na opravě komunikace se neobejdou bez zásahu do plynulosti dopravy, což může způsobovat dopravní komplikace zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky, zejména v části vyústění větvě MÚK Skalka a navazující části silnice I/18 ve směru na Příbram. „Při opravě musí řidiči počítat vždy s uzavřením jednoho jízdního pruhu, kde se bude aktuálně pracovat, a kyvadlovým vedením dopravy pomoci semaforů nebo regulovčíků zbývajícím pojížděným jízdním pruhem,“ přibližuje dopravní situaci v místě stavby Buček.

O zakázku s předpokládanou hodnotou 41,85 milionů korun bez DPH se ucházelo 8 subjektů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost PORR a.s., která nabídla zhotovení  díla za 25,53 milionů Kč (61% předpokládané ceny) s dobou pro uvedení stavby do provozu 110 dnů. „Opravu zahájíme v pondělí 17. května a k uvedení do provozu opravené komunikace jako celku by tak mělo dojít v 1. polovině měsíce září,“ uzavřel Martin Buček.

 

Komentáře