Vězeňská služba a Věznice Příbram ocenila své pracovníky

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM  –  V posledních dnech a týdnech se vše točí především okolo koronaviru a tak poněkud zapadla informace, že koncem minulého roku udělil generální ředitel Vězeňské služby (VS ČR) Petr Dohnal medaile pro příslušníky VS ČR a zaměstnance v pracovním poměru.

Ocenění získali u příležitosti „Dne českého vězeňství“. Ředitel Věznice Příbram Petr Červený předal Medaile VS ČR „Za věrnou službu“ III. stupně devíti příslušníkům, Medaile VS ČR III. stupně jednomu příslušníkovi, dále předal Plakety VS ČR II. stupně devíti občanským zaměstnancům a dvěma příslušníkům. Rovněž byly uděleny a předány Čestné Medaile VS ČR třem příslušníkům a dvěma občanským zaměstnancům.

Kolegům, kteří byli medailemi oceněni, ředitel poděkoval za jejich dlouholetou práci pro věznici. Vyzdvihl jejich mimořádný přístup a aktivitu v této náročné době, se kterou jsou spojena nezbytná opatření. Popřál mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.

Den české vězeňství připadá 14. prosinec, je vyvrcholením celoroční práce příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Dne 14. prosince 1918 totiž vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu. Upříležitosti Dne českého vězeňství se v českých věznicích a vazebních věznících konají služební shromáždění k připomenutí historických tradic, reformních úspěchů a dosažených výsledků v českém vězeňství. Den českého vězeňství je spojen rovněž s oceněním služebních a pracovních úspěchů příslušníků a občanských zaměstnanců a udělováním resortních vyznamenání.

Komentáře