Krajští radní schválili peníze pro dva domovy seniorů na Příbramsku

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Krajští radní schválili povolení čerpání z Fondu investic pro 5 příspěvkových organizací Středočeského kraje. Na rekonstrukce či obnovu vybavení půjdou necelé 3 miliony korun.

Příspěvkové organizace, které budou moci čerpat z Fondu investic potřebné finance jsou: Domov na Hrádku a Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, Domov Sedlčany, Domov seniorů v Dobříši a Domov Velvary. „Jsem rád, že můžeme neustále zkvalitňovat péči o klienty našich domovů pro seniory či zdravotně postižené,“ uvádí Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních služeb a vysvětluje: „Investicemi zvýšíme nejen komfort pro samotné klienty těchto zařízení, v mnoha případech realizace těchto zakázek zároveň usnadní například manipulaci s imobilními klienty a zlepší se též pracovní podmínky ošetřujícího personálu.“

Na rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů poskytne Kraj Domovu na Hrádku částku necelých 263 tisíc korun.  Domov seniorů v Uhlířských Janovicích posílí bezpečnost svých klientů i ošetřujícího personálu lepším zajištěním objektu pro případ požáru. Dodávka a instalace přídržných magnetů v rámci EPS (elektronická požární signalizace) zajistí automatické uzavření dveří v případě vyhlášení poplachu prostřednictvím EPS. Rada schválila na tento projekt čerpání z Fondu investic ve výši 204 289 korun. Domov Sedlčany naopak použije 25 tisíc korun na zajištění veškerých formalit pro získání stavebního povolení pro dřevěnou stavbu odpočinkového sezení v zahradě Domova. Výměnu starého systému sestra/pacient za nový, včetně nových kabelových rozvodů, bude moci pro své klienty zajistit Domov seniorů v Dobříši. Celkově je tato zakázka vyčíslena na téměř 1,9 milionů korun. Deset elektrických polohovacích lůžek za 577 tisíc korun bude moci pořídit Domov Velvary. Tato lůžka nahradí stávající mechanicky polohovatelná, čímž se zvýší komfort zejména pro imobilní klienty Domova, kterých v současné době značně přibývá. Pro ošetřující personál budou tato lůžka znamenat výrazně pohodlnější manipulaci s klienty.

Investice na rekonstrukci v Domově na Hrádku bude čerpána z prostředků Zásobníku investic Středočeského kraje. Ostatní zakázky budou financovány z fondu investic příspěvkových organizací. 

Komentáře