Dobrovolní hasiči ve Voltuši slavili 130 let sboru

VOLTUŠ – Minulou sobotu ožila obec Voltuš, spadající pod město Rožmitál pod Třemšínem, oslavami výročí 130 let Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Voltuš. Tato výjimečná událost přitáhla obyvatele nejen z Voltuše, ale i z okolních obcí, aby společně slavili dlouholetou tradici a statečnost místních hasičů.

Slavnostní průvod, který se vydal od hasičské zbrojnice a pokračoval k pomníku padlých ve světových válkách, byl vyjádřením úcty a vzpomínky na hrdinství těch, kteří obětovali své životy za mír. Věnec, který byl u pomníku položen, a slavnostní uctění památky vytvořily vzduch vážnosti a respektu.

Výjezdová jednotka SDH Voltuš předvedla živou ukázku hašení, která přilákala mnoho diváků a připomněla všem přítomným důležitost práce hasičů při zajišťování bezpečnosti obce. Zároveň byla na výstavě představena starodávná hasičská technika, která svědčila o dlouhé historii hasičského sboru a jeho nepostradatelné roli v komunitě.

Hlavním bodem slavnostního dne bylo ocenění některých hasičů za jejich statečnost, oddanost a dlouholetý přínos pro sbor. Dekorování praporů všech zapojených hasičských sborů zvýraznilo spolupráci a jednotu mezi těmito důležitými organizacemi.

Večerní atmosféru na slavnostní akci oživila Toulavá kapela v čele s kapelníkem Josefem Janouškem z Rožmitálské venkovanky. Jejich melodie plnily srdce všech přítomných radostí a energií.

Oslavy byly pořádány s ohledem na všechny generace, a tak nechyběly ani akce pro nejmenší. Děti si mohly užít skákací hrad a oblíbenou pěnovou show, což zaručilo jejich nadšení a smích.

Město Rožmitál pod Třemšínem podpořilo akci vedením starosty Pavla Bártla, místostarosty  Josefa Kaisera a radního Aleše Halusky. Dále se slavnosti zúčastnili hosté a zástupci okresního sdružení hasičů Petr Kašpar a František Polák, čímž vyjádřili solidaritu a uznání vůči práci hasičského sboru.

Hasiči SDH Voltuš hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti v obci a plní také důležitou kulturní funkci spojující obyvatele osad. Jejich obětavost a angažovanost při brigádách a pomoc obci zasluhují uznání a podporu.

Vedení Rožmitálu pod Třemšínem vyjádřilo hluboké díky hasičům SDH Voltuš a osadnímu výboru za skvěle zorganizované oslavy. Tyto slavnosti nejen upevnily pouto mezi hasiči a obyvateli obce Voltuš, ale také připomněly důležitost jejich práce a úlohu, kterou plní v komunitě.

 

Komentáře