Václav Dvořák: Postřehy z prosincového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z prosincového zasedání  městského zastupitelstva.

Prosincové jednání ZM mělo jasné hlavní body: návrh rozpočtu na rok 2022 (R22) a střednědobý rozpočtový výhled (SRV) do roku 2026. Byly ale i další zajímavosti: modernizace městské čističky odpadních vod (ČOV), stanovení ceny vodného a stočného, nebo diskutovaný prodej pozemku u okresního archivu. Z programu byl překvapivě na návrh starosty stažen bod o obnově vodohospodářského majetku (VHM) města.

Stav příbramské ČOV momentálně nedovoluje připojování dalších uživatelů. To je obrovský problém, neboť to brání dalšímu rozvoji města. Zástupci 1. SčV a projektantů vysvětlili záměr modernizace ČOV. Dozvěděli jsme se, že projekt, podle kterého se ČOV postavila, měl technologické chyby, které se musí napravit. Prezentace byla pěkná, ale těžko se může nezúčastněná laická veřejnost k návrhům technologií vyjadřovat. Nyní jde spíše o to, aby byla s dodavateli projektu i stavby uzavřena dobrá smlouva, která by nedovolila beztrestné opakování chyb. Pana Krále zajímalo, kdy se vedení města dozvědělo o tomto maléru. Dostal odpověď, že v roce 2018. Uběhly 3 roky a zastupitelé jsou teprve seznamováni s nějakými plány. Stavba by dle zástupce 1.SčV mohla začít na konci roku 2023, místostarosta Buršík ten termín oddálil ještě o rok. Stavět se má rok a půl. Považte, kdy bude v Příbrami možné stavět nové rodinné a bytové domy… Odhad ceny je 250 mil + DPH.

Na programu byl dále R22 a až po něm SRV. Pan Školoud v úvodu zasedání navrhl, aby se nejdříve projednal SRV a až po něm R22. Důvodem je logická návaznost, kdy rozpočet musí (i dle zákona) vycházet ze SRV. Vloni se nejprve schvaloval SRV, až potom rozpočet. Návrh pana Školouda pan Buršík znegoval s odůvodněním, že rozpočet musí vycházet ze schváleného SRV, ale tím je prý ten schválený před rokem. Je to opravdu komické vyjádření. Konečný výsledek hospodaření roku 2021 se liší od plánu o 300 mil a touto chybou je zatížen i loňský SRV (chyba za rok 2020 byla rovněž 300 mil!). Nový SRV se snaží tuto chybu eliminovat, je kolosálně blíže realitě. Až po jeho schválení by se dalo říci, že následně schválený rozpočet skutečně vychází ze SRV. Koalice návrh zamítla.

V dalším textu spojím komentář k R22 a SRV. Oba materiály jsou neoddělitelně spojeny. SRV je strategický plánovací dokument městského cash flow na několik let dopředu. Měl by ve stanovených ukazatelích profesionálně modelovat budoucí příjmy a výdaje města. V konečném důsledku má ukazovat, co si může město bezpečně investičně dovolit. Se SRV by měl ladit plán investic města na příští roky. To je smysl SRV. Roční rozpočet by měl být detailněji rozpracovaným prvním rokem období zachyceného ve SRV.

V Příbrami tomu tak bohužel není. Starosta přirovnal SRV k věštění z křišťálové koule. Je profesí učitel, tak bych mu takový názor moc nevyčítal. Je vidět, že ekonomické podklady, ze kterých se SRV tvoří, nezná. Přístup městského ekonoma byl bohužel ve stejném duchu. Stejně jako před rokem, stejně jako před dvěma roky, podle toho také výsledky dopadly. Vím, že píšu o tématu, které je velké většině lidí cizí. Zkusím ukázat, jak to u nás chodí, na několika příkladech.

V první řadě se zmíním o přípravě materiálů. Pan Buršík zveřejnil podklady k R22 a SRV na městském webu, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit (na veřejné projednání přišel jeden občan). V listopadu byla na úřední desce města zveřejněna další verze SRV, která se v konečných číslech liší od verze pro občany o stovky milionů Kč! Ta byla předána zastupitelům jako podklad na jednání ZM. 1.12. se objevila další verze SRV na předjednání se zastupiteli. A ještě jinou verzi našli zastupitelé 6.12. na svých stolech. Je to smutné vysvědčení nejen pro pana Buršíka, ale také pro všechny radní.

Zajímavým momentem bylo, že si řada zastupitelů neuvědomovala, co to je příbramský rozpočet. Rozpočet města navržený RM totiž tvoří pouze 10 čísel (doslova), která měla být zastupiteli schválena. Do poněkud zmatené diskuse mezi zastupiteli a panem Buršíkem na toto téma vnesl světlo pan Konvalinka, který správně upozornil, že zastupitelé mají schvalovat právě jen těch 10 čísel, a diskuse o podrobnějších údajích z podkladů je irelevantní – nebudou schvalována.

Pan Buršík před rokem medializoval svoji myšlenku na bezplatnou MHD. Znamenalo by to nárůst výdajů na MHD asi o 10 mil. Navíc všichni vidíme prudký nárůst cen PHM, energií a celkovou inflaci. Přesto se na rok 2022 plánuje snížení výdajů na MHD o 8 mil a dále téměř setrvalý stav. Na můj dotaz, zda RM upustila od myšlenky na bezplatnou MHD, padla nesrozumitelně vyhýbavá odpověď. Upozornil jsem na zcela nedostatečné zohlednění inflace v řadě položek SRV. Odpovědí bylo, že se čísla budou průběžně upravovat. Aly my víme již nyní, že inflace není kolem 2%, jak víceméně předpokládá SRV, že je nyní 6%, a ještě poroste!

Město plánuje razantní nárůst výdajů na opravy nemovitostí v roce 2022 (v minulosti přitom neplnilo nižší plány) a na rok 2023 zase jejich snížení o 1/3. Pan Buršík nedokázal vysvětlit tyto skoky nahoru a dolů. Tedy pokud pominu vyjádření, že po velkých opravách ve 2022 už nebude nutné tolik opravovat…

Za nejsmutnější kapitolu považuji „plánování“ investic. Na webu města je zveřejněn seznam hlavních investic a oprav na roky 2022 a 2023. Tento seznam je opravdu jen cárem papíru, nikoliv plánovacím dokumentem. Seznam investic (kapitálových výdajů) je v tomto seznamu pro rok 2022 asi 100 mil, ale jak v R22, tak ve SRV je pro rok 2022 naplánováno 266 mil. Chápu, že v seznamu jsou jen hlavní investice, ale rozdíl činí 150 mil. Navíc hodnota jednotlivých akcí v tomto seznamu vůbec neodpovídá číslům v R22 a SRV. Rozdíly jsou obrovské. Nicméně vrcholem je hodnota investic v seznamu na rok 2023, která činí 475 mil (a to tam opět jsou jen ty hlavní), zatímco ve SRV na rok 2023 najdeme jen číslo 350 mil.

Nebudu unavovat většími detaily. Neochota pana Buršíka diskutovat o mých konkrétních dotazech byla veliká. Odkazoval se na minulost, prý se špatně ptám, žádal o písemnou formu dotazů, argumentoval nepředvídatelností budoucnosti. Město Příbram je špatně ekonomicky řízeno. Přitom v RM sedí 3 ekonomové. Já mám dokonce pocit, že město ekonomicky není řízeno vůbec. Prostě čas nějak plyne a věci se nějak dějí.

Václav Dvořák

Komentáře