Dobříš angažuje mladou generaci ve veřejném dění prostřednictvím školních fór

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Město projevuje zájem o aktivní zapojení mladých do veřejného dění. Jako zřizovatel základních škol se rozhodlo uplatnit formu tzv. školních fór, která se uskuteční na dvou místních školách.

Školní fórum, které má za cíl umožnit žákům ovlivnit prostředí ve škole i ve městě, je ověřeným projektem a součástí Národní sítě zdravých měst, do níž město Dobříš patří. Probíhá přímo ve školních prostorách, kde se zástupci žáků společně zabývají tím, co by chtěli změnit či zlepšit.

První letošní školní fórum se konalo 7. února na Základní škole Dobříš pod vedením zkušeného facilitátora Petra Hermanna. Do procesu byli zapojeni zástupci žáků školy z 5. až 9. ročníků, stejně jako zástupci školy a města.

Žáci ve skupinách vyvíjeli nápady a prezentovali je svým spolužákům. Z navržených projektů byly vybrány dva, které se staly součástí závěrečné ankety. Město na tuto aktivitu vyčlenilo 30 000 Kč, které budou využity pro realizaci vítězného projektu.

Mezi nápady, které vzešly z prvního fóra, patří instalace automatu na jídlo a nápoje ve škole, více květin a posezení k relaxaci v chodbách, rozšíření aplikace Bakaláři, více veřejných odpadkových košů a laviček ve městě, cyklostezky a zastřešené autobusové zastávky.

Důležitou součástí akce bylo také dbání na pitný režim, který zajistila Vodohospodářská společnost Dobříš. V rámci projektu dokonce volně vyplynula i debata o pitné vodě z kohoutku, kdy Ing. Blanka Marvanová diskutovala s žáky o dobříšské vodě a jejím každodenním pití doma i ve škole. „Velkým přáním dětí je automat na jídlo a pití, dopřejme proto dětem vodu z kohoutku i z automatu. Voda je nejdůležitější součástí jejich pitného režimu, který je pro jejich zdraví klíčový,“ řekla Blanka Marvanová z VHS Dobříš.

Organizátoři fóra, včetně místostarostky Jindřišky Rombové, vyjádřili spokojenost s průběhem akce a oceňovali konstruktivní přístup žáků. „Celá akce přinesla důležitou zpětnou vazbu od mladých lidí na to, co ve městě hodnotí pozitivně a kde naopak vnímají nedostatky. Přinesla ale také příležitost k tomu, vysvětlit některé administrativní a právní složitosti, ale i to, že ne vše městu patří a není vždy možné návrhům na úpravy vyhovět,,“doplnila dobříšská místostarostka Jindřiška Romba. Druhé kolo školního fóra je naplánováno na přelom dubna a května na 2. ZŠ Dobříš.

Komentáře