Dobříš vyhlašuje konkurzy na pozice ředitelů svých škol

2. ZŠ Dobříš. Foto: archiv města

DOBŘÍŠ – Letos 31. července uplyne šestileté období výkonu práce na pracovním místě hned několika ředitelům dobříšských škol a školských zařízení. Město Dobříš, jako zřizovatel těchto vzdělávacích institucí, využije své zákonné možnosti, kterou všem zřizovatelům dává školský zákon, a vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení celkem čtyř vedoucích pracovních míst ředitelů škol.

„Město se rozhodlo otevřít dveře pro nové vize a perspektivy ve vedení našich škol,“ uvedl Pavel Svoboda, starosta Dobříše. „V žádném případě se nejedná o vyslovení nedůvěry stávajícím ředitelkám a ředitelům našich škol. Naopak jsem si vědom kvalit našich vedoucích pracovníků ve školství a konkurzní řízení chápu jako příležitost obhájit svůj mandát,“ dodal.

Podobný názor sdílí i místostarostka Jindřiška Romba: „Důkladně jsme zvažovali možnost vyhlásit konkurzní řízení, setkávali se s řediteli a ředitelkami škol. Všech si velmi vážíme. Pozice ředitele školy je náročná a komplexní činnost. Ředitel je lídrem, který nejen že přináší a komunikuje svoji vizi, ale zároveň je také manažerem zajišťujícím každodenní chod ve všech oblastech školy. Konkurzní řízení umožňuje zhodnotit vše stávající, může přispět k novým impulsům, podnětům, nápadům… Konkurzní řízení je příležitostí nejen pro stávající ředitele, ale také pro nové kandidáty a jejich koncepce a plán na další vývoj našich škol.“

Konkurzní řízení se týká dvou základních škol, jedné školy mateřské a také dobříšské základní umělecké školy.

Bližší informace k jednotlivým konkurzním řízením:

Požadavky na uchazeče o pozice ředitelů/ředitelek dobříšských škol:

  • Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Občanská a morální bezúhonnost.
  • Organizační a řídící schopnosti.
  • Dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ky: 1. srpna 2024.

Uchazeči o posty ředitelů mohou své přihlášky doplněné požadovanými doklady doručit do 28. března. Veškeré podrobnosti o konkurzních řízeních, včetně postupu přihlášení a požadovaných dokladů, jsou k dispozici na webových stránkách města.

Uchazeči mohou své přihlášky doručit buď poštou na adresu Městský úřad Dobříš, Finanční odbor, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, nebo osobně do podatelny MěÚ Dobříš (úřední hodiny jsou uvedeny na webových stránkách města).

Město, které je zřizovatelem všech výše uvedených škol a školských zařízení, ale i dalších příspěvkových organizací, má zájem na tom, aby tyto fungovaly ku prospěchu obyvatel města. Cílem konkurzních řízení a následného jmenování ředitelů do těchto organizací je nestranně podporovat vysokou kvalitu nejen vzdělávání a rozvoje všech dobříšských škol. „Vítáme všechny kvalifikované uchazeče, kteří mají zájem přispět svými koncepcemi, nápady, zkušenostmi, energií a odhodláním ke kvalitě vzdělávání v našem městě,“ dodává k vyhlášeným konkurzním řízením dobříšská místostarostka.

Komentáře