Dobrá spolupráce mezi rožmitálskými hasiči a městem

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Práce hasičů je třeba si vážit, jak jsme všichni jistě zaznamenali v poslední době příkladně ve Hřensku. Musí zasahovat i tam, odkud mnozí lidé utíkají a mnohdy je to i  na hranici jejich sil.

Rožmitálští hasiči vedou mládež, pořádají karneval i ples, soutěže, vykonávají různou dozorovou a pořadatelskou činnost, pořádají různé ukázky na akcích a podobně. Jsou tak svou činností aktivně zapojeni do dění ve městě. Zřízená hasičská jednotka města Rožmitál pod Třemšínem JPO 2 pak vyjíždí k mnoha zásahům, kam jsou povoláni.

„Hasiči slouží a pomáhají i našim občanům v pomoci s likvidací ohrožujících vos a sršňů, odchytu zvířat, čerpání sklepů, otevření bytů a mnoha další záslužné, leč někdy neviditelné činnosti. Díky své technice pomáhají Technickým službám či středisku vodního hospodářství s čištěním různých kanálů a odpadu. Dovolím si říct, že jsou pro naše město a občany nepostradatelní. Za jejich veškerou činnost zaslouží uznání a moc všem děkujeme. Vedení města plánuje i nadále své hasiče podporovat a tak je i po vzoru okolních obcí požádáno o dotační podporu pro pořízení nového hasičského nákladního cisternového vozu,“ konstatoval k činnosti rožmitálských hasičů radní města Aleš Haluska.

Komentáře