Účastníkem tryzny za Jana Palacha byl před 55 lety i Ludvík Kolský z Příbrami

Ludvík Kolský nesoucí vlajku na tryzně za Jana Palacha v Praze 25. ledna 1969

ČR/PŘÍBRAM – V letošním roce si připomínáme 55. výročí upálení Jana Palacha na protest proti srpnové okupaci 1968 vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem a poměrům v tehdejší společnosti.

Přímým aktérem smuteční tryzny za Jana Palacha 25. 1. 1969 byl i Ludvík Kolský z Příbrami, tehdy pracovník úpravny Rudných dolů Příbram, který se vypravil do Prahy s kamarádem Jiřím Beranem. Vezli si s sebou i československou vlajku na žerdi. Na Václavském náměstí byli pořadateli pietního aktu z řad studentů zařazeni se státní vlajkou do čela smutečního průvodu směřujícího ke Karolinu. Ludvík Kolský nesl vlajku. Domníval se spolu s ostatními, že se podaří národ vytrhnout z letargie normalizačního období. Jak ukázal čas, opak byl pravdou.

Není bez zajímavosti, že vlasteneckého smýšlení byla i Kolského rodina. Otec Václav Kolský se zúčastnil v době 2. světové války protinacistického odboje na Příbramsku a při Květnovém povstání roku 1945 nasazoval život za naši svobodu. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal, jako zastánce demokracie, obětí vykonstruovaného politického procesu. Byl odsouzen na 5 let těžkého žaláře a skončil v uranovém lágru Ležnice na Jáchymovsku. Syn Ludvík na otce často vzpomíná. Nyní pracuje jako průvodce Hornického muzea Příbram a je činný též v hornickém spolku Prokop Příbram. Vídat jej s vlajkou můžete například každoročně v čele průvodu o Prokopské pouti.

Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram

Ludvík Kolský jako průvdce v Hornickém muzeu Příbram. Foto: Hornické muzeum Příbram

Komentáře