Děti ze ZŠ Jiráskovy sady přes 10 let pomáhájí dětskému oddělení

Foto: Martin Janota

PŘÍBRAM – Před téměř třinácti lety se zrodila tradice spolupráce mezi žáky základní školy v Jiráskových sadech a Oblastní nemocnicí Příbram. Tehdy se totiž tehdejší žáci školy rozhodli věnovat část výtěžku ze svých aktivit nemocným dětem na dětském oddělení.

Tato krásná tradice úspěšně pokračuje i v letošním roce. V pondělí 29. dubna přinesli holky a kluci do nemocnice finanční dar ve výši 12 350 korun. Jako pokaždé se v doprovodu učitelky Dagmar Moravcové setkaly s ředitelem nemocnice Stanislavem Holobradou a zástupci dětského oddělení. „Dar opět představuje část výtěžku, na kterém se formou jarmarků, sběrových akcí a dalších humanitárních aktivit podíleli žáci z 23 školních tříd,“ uvedla Dagmar Moravcová.

Kromě finanční pomoci se časem spolupráce mezi školou a nemocnicí rozrostla i o pravidelné věnování obrázků dětí z výtvarného kroužku, které již několikátým rokem zkrášlují prostory nemocnice. Na letošním setkání proto nechyběl ani vedoucí kroužku učitel Jan Liška, který do nemocnice přinesl další obrázky dětských autorů.

Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada všem dětem poděkoval a dodal, že si velmi cení jejich nezištné pomoci a zájmu o nemocné vrstevníky, což je zejména v dnešní době sociálních sítí jev velmi vzácný. O to více si nemocnice a zdravotníci takového přístupu váží.

Foto: Martin Janota

Komentáře